Artikelen door

Keek op de week 4

Een week met allerlei overleggen, bijeenkomsten en excursie. Het is goed dat de raad en het college meer buiten het gemeentehuis actief zijn. Op locatie vergaderen werkt laagdrempeliger, mensen die anders niet snel van zich laten horen doen dit op locatie of in de buurt wel. Daarnaast is er een behoorlijke aantal nieuwe raadsleden die […]

Keek op de week 3

Deze week was de week van de commissievergaderingen voorafgaande aan de raadsvergadering van 2 februari 2023. De gemeente staat er financieel goed voor, er is geld om zaken aan te pakken die om een oplossing vragen. Nieuw Sociaal is van mening dat investeren in eerde gemaakte afspraken en zaken die al langer spelen nu voorrang […]

Keek op de week 2

Deze week is, na de feestdagen en de jaarwisseling, een groot deel van Nederland weer in beweging gekomen. De start van 2023 met nieuwjaarrecepties van bedrijven, overheden en andere instellingen. Een goed traditie om vooruit te kijken. Zo heeft ook de gemeente op een eigen manier een nieuwjaarsreceptie georganiseerd. Dit door in een tour langs […]

Keek op de week 51- 52

Vorige week was het de laatste raadsvergadering van het jaar 2022. Het lijkt wel of het geld niet op kon tijdens deze vergadering. Verhuizing buitendienst, de hele buitendienst dus naar Bolsward. Kosten, € 32 miljoen. Voor deze verhuizing moet de milieustraat tijdelijk verhuizen naar Sneek. Kosten, € 1,5 miljoen. Wij hebben geprobeerd via een amendement […]

Keek op de week 50

Een week van veel overleg met inwoners over tal van zaken die mensen bezig houdt. Dan gaat het over de te bouwen nieuwe huisartsenpraktijk in Scharnegoutum, de versnelde uitvoering bouwplan in Oosthem, een ondernemer die een oude boerderij graag wil vervangen door het bouwen van een nieuwe woning en gesprekken met jongeren die problemen hebben […]

Keek op de week 49

Maandag 5 december Sinterklaas. Een prachtige traditie voor jong en oud welke zich langzaam meebeweegt in de veranderingen die de huidige tijd vraagt. Veranderingen zijn van alle tijden. De uitdaging is om alle mensen mee te nemen om zich goed te voelen bij deze veranderingen en daar moeten de overheid en de gemeente beter hun […]

Keek op de week 48

Geweld tegen vrouwen is een onderwerp dat nog steeds om aandacht vraagt en dat in een tijd van beschaving en gelijkheid. Jacoline Engelmoer is afgelopen weekend actief geweest om hier aandacht voor te vragen. Het onderwerp is actueel door het gedrag van vooral mannen die erg ingenomen zijn met zichzelf vanuit overtuiging, geloof of arrogantie. […]

Keek op de week 47

De keek op de week beginnen we met een bijeenkomst van waterland van Friesland. Een erg waardevolle bijeenkomst om bij aanwezig te zijn als raadslid. Luisteren naar wat ondernemers bezighoudt binnen deze belangrijke economische sector in de gemeente. Een actuele vraag op deze bijeenkomst ging over het aanvragen van een evenementenvergunning. Dit is een ingewikkelde […]

Keek op de week 46

Een week met veel onderwerpen die ons allemaal aangaan. Politiek is niet altijd interessant en voor veel mensen een ver van mijn bed show. Op zich is dit geen probleem, dit betekent dat veel mensen tevreden zijn en geen contact met gemeente of politiek nodig hebben. Om dit zo te houden moeten er wel besluiten […]

Keek op de week 45

Deze week de algemene beschouwingen van de gemeenteraad en het vaststellen van de programmabegroting. Een belangrijk en indrukwekkend moment in het politieke jaar. Alle 11 politieke partijen vertellen wat zij in het komende jaar willen doen en hoe zij dit willen bereiken. De bijdrage van Nieuw Sociaal stond in het teken van; veranderen, anders denken […]