Artikelen door

Keek op de week 39

Deze week stond in het teken van overleggen, voorlichting en de raadsvergadering die op donderdag 29 september plaatsvond. Het grootste onderwerp op dit moment is de hoge energierekening en de inflatie waar veel mensen nu mee te maken hebben. Er wordt veel gepraat in de politiek zonder dat er duidelijke antwoorden komen. Niet alleen landelijk […]

Wat is een de hand in Nederland?

Een land in crisis op allerlei gebieden met als dieptepunt de asielcrisis. Het zomerreces voor de Politiek duurde te lang als gevolg van alle onrust die er is in de samenleving. Na Corona is er de oorlog in de Oekraïne ontstaan, oorlog iets waar wij in Nederland en Europa helemaal geen rekening mee hebben gehouden. […]

Zomervakantie

Zomervakantie! In de raadsvergadering van 14 juli zijn veel onderwerpen behandelt die de woningbouw in de dorpen als Boazum, Gauw, Oosthem, Wommels, Stavoren e.a. tot ontwikkeling laat komen. Woningbouw is nodig maar bouwen we wel de woningen voor de juiste doelgroep? Er wordt nog te weinig gekeken naar inbreiding en een andere manier van bouwen […]

Keek op de week

Deze week is de jaarrekening over 2021 aan de orde gekomen in een raadsbrede commissievergadering. Een jaarrekening met een positief saldo van 11 miljoen euro. Wanneer een nieuw college en de nieuwe raad op deze kunnen starten is dat natuurlijk geweldig. In het raadsvoorstel van het college is een bedrag van 4,7 miljoen uit dit […]

Ombudsman in Sneek

Op dinsdag 7 juni is de landelijke Ombudsman op bezoek geweest in de gemeente. Tijdens dit bezoek konden inwoners langskomen met vragen en opmerkingen over zaken die niet goed lopen tussen de burger en de overheid. Er is veel gebruik gemaakt van deze gelegenheid door inwoners. De vragen zijn heel verschillend en vooral over onbegrip […]

Het coalitieakkoord

Het nieuwe college van SWF moet snel aan het werk vinden wij. Wij hebben in de raadsvergadering van 1 juni aangedrongen om nu eerst de lopende zaken op te pakken en uit te voeren. Dan gaat het om de problemen bij Empatec, de verkeersproblemen in Offingawier, de armoede zorgen bij grote doelgroepen, de Jeugdzorg, de […]

Zorg voor zwaar beperkte kinderen

Iedereen moet een beroep op de zorg kunnen doen. Daarom komen we vanavond in de raadsvergadering met de motie om ook zorg te kunnen bieden voor zeer ernstige meervoudige beperkte kinderen. Zorg welke nu niet geboden kan worden. Vandaag dit artikel daarover in de Leeuwarder Courant Zij staan centraal bij Nieuw Sociaal.