Artikelen door

Keek op de week 22 Klimaat – Nieuwe omgevingswet – Geld over

Afgelopen week stond bol van informatie, voorlichting en gesprekken. Klimaatdoelen halen van onderop Samen met de provincie moet de gemeente vóór 1 juli haar plannen indienen bij het Rijk over hoe Fryslân de klimaatdoelen gaat behalen die zijn afgesproken tijdens de akkoorden van Parijs. Dit gezamenlijke plan moet gedragen worden door de hele provincie. De […]

Keek op de week 21 – Wijkvernieuwing en partijkansen

Herstructurering wijk het Eiland in Sneek De herstructurering van de wijk het Eiland in Sneek is een uitdagend project waarbij de bewoners, de gemeente en de woningbouwverenigingen betrokken zijn. Tijdens een bijeenkomst op locatie op initiatief van het college van Burgemeester en wethouders zijn we bijgepraat over de voortgang van de herinrichting van deze wijk. […]

Keek op de week 20 – Lange termijn visie

Wat is lange termijn denken in de Politiek? Dit is een lastige vraag voor veel politici en eigenlijk voor ons allemaal. We leven van dag tot dag, van weekend naar weekend en van zoveel mogelijk gebruik maken van alle tijd die er is. Wij doen dit omdat wij alles willen beleven en meemaken wat er […]

Keek op de week 18 Gedenken en vieren

De eerste week van mei is een week van gedenken en vieren. 1 mei mag dan in Nederland vrij stil voorbij gaan, voor veel mensen in vele landen is het de ‘Dag van de Arbeid’. Grappig dat juist op zo’n dag in het buitenland vele mensen ‘vrij van werk’ zijn. Waarbij we moeten blijven bedenken […]

Keek op de week 17 Gemeenschappelijk (goed) geregeld…?

Het is opvallend dat wij als raadsleden steeds meer informatieve bijeenkomsten krijgen voorgeschoteld vanuit de gemeente. Heel goed. Maar het geeft ook aan dat wij te maken krijgen met gecompliceerde vraagstukken. Deze week waren er twee informatieve bijeenkomsten. En beiden gingen over zogenoemde ‘Gemeenschappelijke regelingen’ sociaal werkvoorziener Empatec en Sociaal Domein Fryslân (SDF). Gemeenschappelijke regeling […]

Keek op de week 16 Bezoeken

Deze week stond in het teken van bezoeken. Bezoeken die wij als fractieleden brachten, En bezoekers, die wij op het gemeentehuis ontvingen. Gelukkig hadden we wat tijd om bezoeken te brengen aan verschillende ledenvergaderingen van stads- en dorpsbelangen. Daar hebben we eigenlijk te weinig tijd voor. Wij worden overladen met stukken, die we allemaal moeten […]

Interview met Rob Goedhart Leeuwarder Courant

Met zijn Stichting Geldbelangen steunt de 65-jarige Koudumer mensen die zich blauw blijven betalen aan leningen, zonder dat ze hun schuld werkelijk aflossen. Woekerrentes is dat gaan heten, ook wel wurgkredieten. Niemand praat daar graag over, maar het aantal slachtoffers van deze kredietterreur is schrikbarend hoog. Het gaat om zo’n 8 miljoen mensen. ,,De meesten […]

Nieuw Sociaal?

‘Oh, Nieuw Sociaal, dat is die afsplitsing van het CDA’ hoor ik mensen zeggen. Gevolgd door ‘ben jij dan ook oud-CDA-er’. Nee. Zeker niet. En dan leg ik het uit. Wanneer oud-CDA-raadsleden een nieuwe politieke beweging starten is het stempel ‘afsplitsing van het CDA’ snel gezet. Zeker als men zegt zich te baseren op het […]