Oekraïne

Ook bij Nieuw Sociaal zijn wij geschokt door de gebeurtenissen in de Oekraïne. Nieuw Sociaal veroordeelt het geweld en is in gedachten bij de slachtoffers. Nieuw Sociaal is voor een onmiddellijk staken van alle gevechtshandelingen en hoopt dat het verstand zal zegevieren.
Wij wensen de landelijke bestuurders veel wijsheid in deze moeilijke situatie.

Met Nieuw Sociaal op campagne

Het is zaterdagmorgen 10 uur. Het belooft werkelijk een prachtige dag te worden. Vandaag gaan we op campagne. Mensen spreken en flyers uitdelen. We starten in het centrum van Koudum, gaan door naar Stavoren, tussenstop in Hindeloopen en finishen in Workum.

Op campagne in Staveren

Vooraf moet ik bekennen dat op straat in een Nieuw-Sociaal-jasje lopen, flyers uitdelen of bij mensen door de brievenbus duwen niet heel erg ‘mijn ding’ is. Dat geldt overigens voor meer mensen heb ik gemerkt.

Maar wat viel dat mee zeg! Het is werkelijk hartverwarmend hoe positief de meeste mensen reageren op ons groepje dat het programma van Nieuw Sociaal over het voetlicht komt brengen. Er kwamen er zelfs spontaan naar ons toe. “Goed, waar jullie mee bezig zijn. Ik ga op jullie stemmen, hoor!”

Wanneer er een gesprek ontstaat met de mensen, die ons nog niet kennen en wij de doelstellingen van Nieuw Sociaal kunnen verduidelijken reageren heel veel mensen positief. Zeker als we zeggen dat we geïnspireerd zijn door het boek van Pieter Omtzigt, “Een nieuw sociaal contract”.

“Wat gaan jullie veranderen?”, luidt vaak de vraag. Als wij het omdraaien en zeggen: “wat wil jij dat er verandert?”, maakt dat in de meeste gevallen de weg vrij voor een goed gesprek. Want dát is wat wij willen. Als wij straks in de gemeenteraad zitten willen we dat gesprek. Op de stoep, in de voortuin of in de deuropening. Maakt niet uit waar.

Niet alleen de zon geeft ons vandaag energie en warmte, het contact met de inwoners voelt als een warm bad.

Het voelt goed, dat campagne voeren voor Nieuw Sociaal!

Zorgen over leefbaarheid Ny Ylostins

Niets doen is geen optie!

Mijn vertrouwen in ‘de politiek’ was jaren tanende. Knarsetandend keek ik toe hoe de politieke partijen zich bijna geforceerd tegen elkaar afzetten. Meer en meer scoren met ‘statements’, vaak in de vorm van bijtende oneliners. Steeds minder kijken naar jezelf, en waar je kunt aansluiten bij die ander. Steeds meer afzetten en opzetten tegen elkaar. Uitsluiten van elkaar, liefst bij voorbaat.

Arno WipEn dan tegen de burger een vingertje opsteken. “We moeten het samen doen, respect voor een ander!” Ik keek lang geen actualiteiten meer, ben zelfs de laatste keer niet eens meer wezen stemmen.

Maar, één van de uitgangspunten in mijn privé en in mijn werk is dat je niet in staat bent een ander te veranderen. Je kunt alleen zelf veranderen, en een ander aanmoedigen ook te veranderen. Dat doe je door een voorbeeld te geven, de winst van die verandering te delen en een ander te helpen die verandering ook eigen te maken.
Niets doen brengt geen verandering.
De conclusie moet dus zijn dat niets doen geen optie is.

Nieuw Sociaal

Het was een artikel in het Bolswards Nieuwsblad begin december 2021 die mijn betrokkenheid bij de politiek opnieuw deed ontbranden. Pieter Greidanus begon ‘Nieuw Sociaal’, nadat hij uit onvrede de fractie van het CDA had verlaten. Nieuw Sociaal, met een directe link naar de aanbevelingen die Pieter Omtzigt doet in zijn boek ‘Een nieuw sociaal contract’.
Een nieuwe partij, met goede, praktische ideeën zoals een gemeentelijke ombudsman; daar wilde ik wel mijn steentje aan bijdragen!

Tegelijk kwam ook het besef dat een nieuwe partij een enorme investering vraagt van de mensen die er bij betrokken zijn. Alles moet van de grond worden opgebouwd, en tegelijkertijd staan de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur. Inmiddels is Nieuw Sociaal campagne aan het voeren en wordt er daarnaast hard gewerkt aan een stevig fundament.
Nieuw Sociaal is geen eendagsvlieg, Nieuw Sociaal bouwt aan een solide programma, ook voor de langere termijn.
En het mooiste is: Nieuw Sociaal bestaat uit een steeds groter groeiende club enthousiaste en gedreven inwoners van onze gemeente die de uitgangspunten van Nieuw Sociaal van harte omarmen en helpen uitdragen.

Mijn beroep op de inwoners van Súdwest-Fryslân:

Nieuw Sociaal is de enige partij in Súdwest-Fryslân die het herstel van het contact tussen overheid en bestuur niet als trendy verkiezingsbelofte heeft, maar als basis van haar bestaan. Om dit herstel te realiseren is steun nodig. Steun in de vorm van jouw stem op 16 maart.

Jij staat centraal bij Nieuw Sociaal. Stem daarom 16 maart lijst 9!

Sociaal Collectief

Laatst vroeg een kennis aan me:
Vrienden van mij (….) zitten een beetje in de klem met hun geld. Ze denken een paar domme dingen gedaan te hebben, maar komen er zelf niet zo goed uit. En zijn nu bang dat ze hun huis zullen worden uitgezet. Via Google denken ze dat ze nog wel ergens recht op hebben. Maar ze komen er niet doorheen. Weet jij waar ze moeten zijn voor hulp?

jacoline engelmoerIk weet vaak wel aardig de weg als ondernemer, maar dit wist ik niet. Totdat ik het Bolswards Nieuwsblad van 17 februari doorbladgeleerde en zag dat er op vier plekken in onze gemeente ‘Stipepunten’ hiervoor zijn. In Sneek, Bolsward, Makkum en Koudum. Van Stichting Sociaal Collectief. Bestaat al sinds 2018. Ik vroeg mijn partijgenoot uit Koudum of hij wist van het bestaan van deze instantie. De verwonderde blik zin zijn ogen zal ik niet snel vergeten. “Bestaat zoiets hier, bij mijn in het dorp? Ik sta helemaal paf. Ik liep juist met de gedachte via Nieuw Sociaal in te brengen om zoiets op te gaan zetten in onze gemeente. Toevallig heb ik vorig jaar een door mij geclaimde url “degeldzaak.nl” voor een klein bedrag over gedaan aan de gemeente Utrecht. Ik heb kennis gemaakt met de mensen die daar werken en heel veel van dit soort dingen doen. Helpen met geldzorgen, allerlei aanvragen, van rijbewijs, tot toeslagen; helpen met lezen van moeilijke brieven. En ga zo maar door. Prachtig”, zei hij. En vervolgde: “Ik kende zoiets al van jaren her in Amersfoort: Stadsring 51. Nou ja zeg, dat zoiets ook in de gemeente Súdwest Fryslân bestaat.
Ik moet nog steeds lachen om zijn verbazing.

Maar het zette me wel aan het denken. Waarom is dat niet bij iedereen bekend? Ik vroeg het wat mensen die vaker op het gemeentehuis komen. “Oh dat komt, omdat de gemeente denkt dat alles via de computer en internet te communiceren valt”, zeiden ze. Waar ik weer steil van achterover val. Het gaat hier om mensen, die moeite hebben met brieven, bellen, keuzemenu’s bij helpdesken en ook niet heel digitechnisch zijn, enzovoort. Waarom staat of hangt er in Koudum niet een permanent bord met verwijzing naar deze dienst? Volgens degenen die het kunnen weten zou de gemeente zo’n communicatielijn te duur hebben gevonden. Maar een aantal van dat soort borden verspreiden over de gemeente moet toch betaalbaar zijn?

Ik wil er de komende jaren – als raadslid voor Nieuw Sociaal – op gaan letten dat dát beter wordt. Je kunt wel mooie dingen voor je inwoners verzinnen. Maar als je dat het volk niet laat weten, dan heeft het geen zin.
Mijn idee is om regelmatig op het gemeentehuis Frank Sinatra te laten horen: “Start spreading the news…”. Of een bordje met: “Be good and tell it”. Want dit kan…..nee, moet beter.

Gratis sporten voor Jonge Kinderen: De sportpas

Kinderen (moeten) in beweging

Arno WipVoetbal op de computer, naar school op de elektrische fiets, onveiligheid van spelen op straat, weinig sport op school, contact met vriendjes en vriendinnetjes via de sociale media.
Onze kinderen zijn steeds meer ‘online’ en om contact te hebben met anderen is het steeds minder noodzakelijk geworden de deur uit te gaan. Kinderen worden zwaarder, de conditie wordt minder en lopen daardoor gezondheidsrisico’s.
Het is daarom geen luxe om kinderen te laten sporten, het is van groot belang voor hun emotionele en lichamelijke gezondheid!
Je kunt niet vroeg kinderen het plezier van (samen) sporten te laten ontdekken.

Het idee

De vraag hoe wij kinderen vroegtijdig het plezier van sporten kunnen laten ontdekken houdt mij al een aantal jaren bezig.
Al in 2007 – ik was destijds voorzitter van Jeugdvoetbal Bolsward (JVB) – ontstond in mijn hoofd een idee waarmee kinderen al op vroege leeftijd kennis kunnen maken met de verschillende binnen- en buitensporten.
Waarom geven we jonge kinderen niet een pas waarmee zij een jaar lang gratis mee kunnen sporten bij een sportvereniging naar keuze?

De sportpas

Deze pas wordt uitgereikt aan alle kinderen in de gemeente in het jaar dat zij 6 worden. Met deze pas kunnen de kinderen een jaar lang gratis sporten bij een van de sportverenigingen. Nog mooier zou zijn dat de pas recht geeft om bij verschillende verenigingen ‘mee te lopen’.
Na dit jaar wordt met de kinderen gesproken over wat zij leuk vonden, waar zij verder in zouden willen en waar de talenten liggen. Op deze wijze help je ouders en kinderen kennis te maken met sport en vergroot je de kans aanzienlijk dat kinderen enthousiast worden om een bepaalde sport te gaan beoefenen.

Hoe wordt dat betaald?

Ik zou willen beginnen met de stelling dat we met dit plan de lichamelijke en mentale weerbaarheid en gezondheid van onze kinderen bevorderen en dat daar best forse kosten tegenover mogen staan. Dat hoeft echter niet, want dit plan kost slechts onze energie, en nauwelijks geld.
Laat mij het in een paar bullets proberen uit te leggen:

  • De verenigingen
    De verenigingen stellen zich open zonder contributie te vragen. Alle sportverenigingen zoeken leden en bijna alle verenigingen kampen met afnemende ledenaantallen.Het is mijn overtuiging dat dat verenigingen graag zullen meedoen.
  • De gemeente
    De gemeente stelt een beperkt budget beschikbaar in de vorm van de uitgifte van de passen en de buurtsportcoaches die de communicatie met verenigingen en ouders stroomlijnen. De evaluaties met ouders en kinderen kunnen op centrale dagen worden georganiseerd, zodat de belasting van de sportcoaches beperkt blijft.
  • Sportkleding
    Het eerste jaar wordt geen investering gevraagd in kleding/materialen. De verenigingen stellen de materialen die nodig zijn ter beschikking. Daar waar noodzakelijk (denk aan bijvoorbeeld voetbalschoenen) kunnen verenigingen wellicht in combinatie met sponsoren hiervoor een kleine voorziening treffen.

Mogelijke vormen

Er zijn veel vormen mogelijk om dit plan te realiseren. Er kan gedacht worden aan ‘kennismakingsmiddagen’ die de verenigingen organiseren en waar kinderen op vertoon van de pas aan kunnen deelnemen. Je kunt ook denken aan het simpelweg aansluiten bij de jongste garde van een vereniging. Er zullen, in overleg met de verenigingen, nog veel meer variaties mogelijk zijn. Hier kan de buurtsportcoach een inventariserende rol spelen.

Verkiezingsprogramma Nieuw Sociaal

Het idee van de sportpas voor jonge kinderen vind je ook in het verkiezingsprogramma van Nieuw Sociaal. Spreekt dit idee je aan neem dan vooral eens een kijkje op het programma van Nieuw Sociaal waarop nog veel meer goede ideeën te vinden zijn zoals het instellen van een gemeentelijke ombudsman.
Wellicht helpt het je komende 16 maart te kiezen voor een nieuw en sociaal alternatief!

Arno Wip, nummer 6 op de lijst Nieuw Sociaal

Interview met Rob Goedhart Leeuwarder Courant

Afbeelding Simon Bleeker, LC

Met zijn Stichting Geldbelangen steunt de 65-jarige Koudumer mensen die zich blauw blijven betalen aan leningen, zonder dat ze hun schuld werkelijk aflossen. Woekerrentes is dat gaan heten, ook wel wurgkredieten. Niemand praat daar graag over, maar het aantal slachtoffers van deze kredietterreur is schrikbarend hoog. Het gaat om zo’n 8 miljoen mensen.

,,De meesten weten niet eens dat ze meer rente betalen dan is toegestaan’’, zegt Goedhart. Hij is al lang geleden opgehouden zich over die onwetendheid te verbazen. ,,Mensen zien alleen die caravan of dakkapel waar ze dat geld voor nodig hebben. Niet wat dat doorlopende krediet hen werkelijk kost.’’ Hij schreef er een boek over: De consument is financieel bewusteloos… nou en?

Lees het hele interview via deze link: https://lc.nl/economie/Strijden-tegen-onrecht-en-tegenslag-27479727.html

Nieuw Sociaal?

Nummer 19 Rob Goedhart‘Oh, Nieuw Sociaal, dat is die afsplitsing van het CDA’ hoor ik mensen zeggen. Gevolgd door ‘ben jij dan ook oud-CDA-er’. Nee. Zeker niet. En dan leg ik het uit.

Wanneer oud-CDA-raadsleden een nieuwe politieke beweging starten is het stempel ‘afsplitsing van het CDA’ snel gezet. Zeker als men zegt zich te baseren op het boek van Pieter Omtzigt. Ook al ex-CDA. Maar ik kom politiek van de kant van D66 / PvdA. En heb vorig jaar voor de TK-verkiezingen op Renske Leijten (SP) gestemd. En waarom dan bij deze nieuwe club?

Na 32 jaar Breda (185.000 inwoners) woon ik sinds 10 jaar heerlijk in Koudum (2.700 dorpsgenoten). Een hele ervaring van rust, ruimte en heel anders dan in een grote stad. Ver weg van de ‘grote’ plaatsen Bolsward en Sneek. Dus ook ver weg van ‘de gemeente’. Even op de fiets naar het gemeentehuis en terug binnen drie kwartier is er niet bij. Maar er staat genoeg moois tegenover.

Toch kreeg ik ook door dat wonen in de – qua oppervlakte – grootste gemeente van Nederland (900 km2 tegenover Breda 130 km2) met maar 90.000 inwoners ook zijn invloed had op hoe de gemeente met zijn burgers om gaat. Je hebt hier wat minder last van ‘stadse fratsen’ en als die er zijn dan concentreren die zich in Sneek en Bolsward (34.000 respectievelijk 10.000 inwoners).

Toen ik hier kwam was Gemeente Súdwest Fryslan net gevormd uit een serie andere. En blijkbaar – en dat merk ik af en toe nog wel – ontstond er toen een heel andere cultuur. Van het ‘effen een bakkie doen’ op het mooie gemeentehuis aan de Dammenseweg in Koudum ontstond er een 30 km afstand naar ‘Sneek’. Oké, met loketten in Workum (toen nog wel) en Bolsward. Maar naar het gevoel werd de afstand steeds groter.

Omgekeerd ging de gemeente ook steeds meer afstand nemen.

Efficiency

Een milieustraat in Koudum? Was wel lastig en inefficiënt, hoor. Dus opheffen die boel. Gelukkig tegen gehouden want zou iedereen uit de zuid-westhoek naar Bolsward gaan rijden om grof vuil af te voeren? Je kunt al raden wat er dan gaat gebeuren.

Oud papier ophalen faciliteren door de gemeente? Ook lastig en inefficiënt. Dus opheffen. En dan niet snappen dat zoiets diep ingrijpt in het verenigingsleven en sociale gebeuren in het dorp. Ik zie nog steeds met veel plezier op de laatste zaterdagen van de maand tractoren met karren rijden met daarop senioren en junioren die het papier ophalen. Terwijl ‘de gemeente’ bij de Poiesz een concurrerende papierbak (letterlijk) de grond heeft ingestampt.

De kringloopwinkel bleek volgens een beleidsnotitie van ‘de gemeente’ een ‘bedrijf’ en mocht plotseling niet zomaar hun overtollig spul naar de stort brengen (op 300 m afstand). Een bedrijf? Nee een groep vrijwilligers die onder het genot van een kop koffie de spullen – die anders door de bewoners rechtstreeks naar de vuilstort zouden worden gebracht – nog een tweede kans geven. En met het opgehaalde geld goede doelen steunt. Volgens wethouder Faber (Groen Links; die ik daarop aansprak) moest het echter van de AFM. (Autoriteit Financiële Markten) Ik kom uit de financiële wereld, maar dat de AFM zou voorschijven dat een kringloopwinkel als een bedrijf moet worden gezien, dat ging er bij mij niet in. (En klopte ook niet bij navraag.)

En als klap op de vuurpijl laatst op woensdag een brief van ‘de gemeente’ dat ze de volgende maandag 40 bomen weg zouden gaan halen vanwege aanleg van een glasvezelkabeltje. Die bomen hadden er nooit mogen staan; foutje van de gemeente Nijefurd destijds, zei ‘Sneek’. Ja, maar ze zijn inmiddels wel gezichtsbepalend. Nou ja, als buurt ook tegen kunnen houden. Pffff

Maar het blijft niet leuk om tegen jouw ‘gemeente’ te moeten knokken.

Horen, zien en …handelen

Als dan een club als NIEUW SOCIAAL zegt: “dat willen we anders gaan doen” dan trekt me dat aan. Ik besef dat het beleid in een zo grote gemeente met 89 kernen heel anders is dan in een grote stad. Heeft nadelen (minder compact) maar ook voordelen (minder ‘grote-stad-problematiek’). Wat het meest belangrijk is: wat wil men in die 89 kernen? Daar beter op inspelen wordt de uitdaging – en daarmee bedoel ik niet zoals zo vaak: ‘probleem’- nee oprechte uitdaging voor de voorliggende periode voor NIEUW SOCIAAL. Vanuit welke politieke roots dan ook.

Interview met Pieter Klaas de Vries over Raadsenquête Empatec

Pieter Klaas de Vries staat als nr. 7 op de lijst van Nieuw Sociaal en hoopt stiekem weer in de gemeenteraad van Súdwest Fryslân te komen. ‘Weer’, want hij zit er nu ook al in. En hij was de voorzitter van de commissie die de Raadsenquête Empatec deed.

Eh…Raadsenquête? Wat is dat?

Nou kijk, in een gemeente heb je de burgemeester en de wethouders. Die zorgen er iedere dag voor dat alles in de gemeente goed reilt en zeilt. Dat het groen onderhouden wordt, de wegen goed zijn, er huizen gebouwd worden, er gezorgd wordt voor de mensen, die het niet goed zelf kunnen en ga zo maar door. Als raadslid zit ik daar (naast mijn gewone werk als IC-ter) om te controleren of de dingen die gebeuren wel goed gebeuren. Wij krijgen dus regelmatig informatie van de wethouders en hun ambtenaren. Maar soms stuit je ergens op en dan denk je : ‘ik heb het gevoel dat ik niet alle informatie krijg die ik wil’. Dan kun je dus – als de meerderheid van de raadsleden dat ook vindt – een raadsenquête houden. (Oud-)Wethouders en (oud-)ambtenaren krijgen in het openbaar vragen van de commissie. En die mensen moeten komen. Ze moeten via een eed of belofte zeggen dat ze de waarheid zullen vertellen. Na die hoorzittingen schrijf je als commissie op wat je gehoord hebt en met name wat er volgens jou en de andere commissieleden moet gaan gebeuren om dingen in de toekomst te verbeteren. Als advies aan burgemeester en wethouders.

Lees meer

Pieter Greidanus op Omrop Fryslân

Vrijdag 4 februari was Pieter Greidanus te beluisteren op Omrop Fryslân waarin hij kort en bondig Nieuw Sociaal nader verklaart: