Terugblik en vooruitblik op de campagne

Bijna veertien dagen zijn gepasseerd sinds de uitslag bekend gemaakt is omtrent de laatste verkiezingen. We hebben maar liefst 2771 stemmen gekregen. 2771 mensen die ons, op basis van een bestaansrecht van drie maanden, het vertrouwen hebben gegeven ons hard te maken voor onze idealen en voor de samenleving. Onze idealen om daarmee de inwoners goed te vertegenwoordigen. Dat vertrouwen heeft ons twee zetels opgeleverd, wat inhoudt dat 6,9% van de uitgebrachte stemmen naar Nieuw Sociaal zijn gegaan. Hiermee waren we bijna 65 stemmen verwijderd van drie zetels. Wat een start!

nummer 3 lijst nieuw sociaal Thomas KroonNu de campagne voorbij is, betekent het ook dat we vooruit moeten kijken. Maar bij vooruit kijken hoort af en toe achteruit kijken. Het is goed om de komende tijd te reflecteren op de afgelopen campagne. Wat ging goed en wat kon beter? Daar moet natuurlijk bedacht worden dat de campagne in een kleine twee maanden is opgezet en uitgerold. In tegenstelling tot veel bestaande partijen. Achteruitkijken betekent ook documenten bewaren, draaiboeken maken en structureren. Uiteindelijk om deze informatie te gebruiken voor een volgende verkiezingscampagne en daarvan te leren.

Naast achteruitkijken is het goed om vooruit te kijken. Campagne, ook wel zichtbaarheid, is niet iets dat alleen relevant moet zijn als partijen stemmen nodig hebben van inwoners. Zichtbaarheid is iets van alle tijden. Het staat ons daarom ook te wachten om te werken aan een permante campagne’; ook wel permanente zichtbaarheid. Als politieke partij is het namelijk onze verantwoordelijkheid om te zorgen dat inwoners ons weten te vinden. En om iets te kunnen vinden moet je het zien, vandaar zichtbaar zijn.

Voor de komende jaren wordt het campagneteam daarom omgezet naar een zichtbaarheidsteam. Nu nog een leukere naam bedenken voor zichtbaarheidsteam. Dit gaat samen met het meer structureren van de vereniging Nieuw Sociaal. Een campagneteam heeft namelijk ook structuur nodig. Voor nu ben ik dankbaar dat ik als voorzitter van de campagnecommissie dit heb mogen doen, en kijk uit naar wat er nog gaat komen.

HBO in Súdwest mogelijk maken

Dat onderwijs de basis is, daar hoeven we niet lang bij stil te staan. Waar we wel stil bij moeten staan is het vertrek van HBO-studenten naar de grotere steden zoals Leeuwarden, Groningen en Zwolle. Om Súdwest-Fryslân leefbaar te houden voor zo veel mogelijk mensen, en in het specifiek voor dit artikel, de jeugd, willen wij een HBO-dependance (ook wel, een HBO-instelling / aftakking) in Sneek.

Dependances van onderwijsinstellingen zijn overal te vinden. Zo heeft de Rijksuniversiteit Groningen onlangs hun “Campus Fryslân” geopend in Leeuwarden, en heeft NHL Stenden met de Thorbecke Academie een werkatelier geopend voor vier maatschappelijke HBO-opleidingen in Assen. Een impuls voor de regio, en een impuls voor wat de student in die regio kan kiezen.

Nu is het hebben van een complete HBO-instelling een mooi streven, maar onhaalbaar streven. Het hebben van een dependance van een hogeschool, zou daarom een goede aanvulling zijn op het bestaande onderwijsaanbod in Sneek. Er zit nu een mooie, grote MBO-instelling, waaruit meerdere studenten doorstromen naar het HBO. Om te zorgen dat een deel van de studenten in de regio blijft, zou een HBO-dependance in dezelfde regio wenselijk zijn.

Met Nieuw Sociaal op campagne

Het is zaterdagmorgen 10 uur. Het belooft werkelijk een prachtige dag te worden. Vandaag gaan we op campagne. Mensen spreken en flyers uitdelen. We starten in het centrum van Koudum, gaan door naar Stavoren, tussenstop in Hindeloopen en finishen in Workum.

Op campagne in Staveren

Vooraf moet ik bekennen dat op straat in een Nieuw-Sociaal-jasje lopen, flyers uitdelen of bij mensen door de brievenbus duwen niet heel erg ‘mijn ding’ is. Dat geldt overigens voor meer mensen heb ik gemerkt.

Maar wat viel dat mee zeg! Het is werkelijk hartverwarmend hoe positief de meeste mensen reageren op ons groepje dat het programma van Nieuw Sociaal over het voetlicht komt brengen. Er kwamen er zelfs spontaan naar ons toe. “Goed, waar jullie mee bezig zijn. Ik ga op jullie stemmen, hoor!”

Wanneer er een gesprek ontstaat met de mensen, die ons nog niet kennen en wij de doelstellingen van Nieuw Sociaal kunnen verduidelijken reageren heel veel mensen positief. Zeker als we zeggen dat we geïnspireerd zijn door het boek van Pieter Omtzigt, “Een nieuw sociaal contract”.

“Wat gaan jullie veranderen?”, luidt vaak de vraag. Als wij het omdraaien en zeggen: “wat wil jij dat er verandert?”, maakt dat in de meeste gevallen de weg vrij voor een goed gesprek. Want dát is wat wij willen. Als wij straks in de gemeenteraad zitten willen we dat gesprek. Op de stoep, in de voortuin of in de deuropening. Maakt niet uit waar.

Niet alleen de zon geeft ons vandaag energie en warmte, het contact met de inwoners voelt als een warm bad.

Het voelt goed, dat campagne voeren voor Nieuw Sociaal!

Niets doen is geen optie!

Mijn vertrouwen in ‘de politiek’ was jaren tanende. Knarsetandend keek ik toe hoe de politieke partijen zich bijna geforceerd tegen elkaar afzetten. Meer en meer scoren met ‘statements’, vaak in de vorm van bijtende oneliners. Steeds minder kijken naar jezelf, en waar je kunt aansluiten bij die ander. Steeds meer afzetten en opzetten tegen elkaar. Uitsluiten van elkaar, liefst bij voorbaat.

Arno WipEn dan tegen de burger een vingertje opsteken. “We moeten het samen doen, respect voor een ander!” Ik keek lang geen actualiteiten meer, ben zelfs de laatste keer niet eens meer wezen stemmen.

Maar, één van de uitgangspunten in mijn privé en in mijn werk is dat je niet in staat bent een ander te veranderen. Je kunt alleen zelf veranderen, en een ander aanmoedigen ook te veranderen. Dat doe je door een voorbeeld te geven, de winst van die verandering te delen en een ander te helpen die verandering ook eigen te maken.
Niets doen brengt geen verandering.
De conclusie moet dus zijn dat niets doen geen optie is.

Nieuw Sociaal

Het was een artikel in het Bolswards Nieuwsblad begin december 2021 die mijn betrokkenheid bij de politiek opnieuw deed ontbranden. Pieter Greidanus begon ‘Nieuw Sociaal’, nadat hij uit onvrede de fractie van het CDA had verlaten. Nieuw Sociaal, met een directe link naar de aanbevelingen die Pieter Omtzigt doet in zijn boek ‘Een nieuw sociaal contract’.
Een nieuwe partij, met goede, praktische ideeën zoals een gemeentelijke ombudsman; daar wilde ik wel mijn steentje aan bijdragen!

Tegelijk kwam ook het besef dat een nieuwe partij een enorme investering vraagt van de mensen die er bij betrokken zijn. Alles moet van de grond worden opgebouwd, en tegelijkertijd staan de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur. Inmiddels is Nieuw Sociaal campagne aan het voeren en wordt er daarnaast hard gewerkt aan een stevig fundament.
Nieuw Sociaal is geen eendagsvlieg, Nieuw Sociaal bouwt aan een solide programma, ook voor de langere termijn.
En het mooiste is: Nieuw Sociaal bestaat uit een steeds groter groeiende club enthousiaste en gedreven inwoners van onze gemeente die de uitgangspunten van Nieuw Sociaal van harte omarmen en helpen uitdragen.

Mijn beroep op de inwoners van Súdwest-Fryslân:

Nieuw Sociaal is de enige partij in Súdwest-Fryslân die het herstel van het contact tussen overheid en bestuur niet als trendy verkiezingsbelofte heeft, maar als basis van haar bestaan. Om dit herstel te realiseren is steun nodig. Steun in de vorm van jouw stem op 16 maart.

Jij staat centraal bij Nieuw Sociaal. Stem daarom 16 maart lijst 9!

Sociaal Collectief

Laatst vroeg een kennis aan me:
Vrienden van mij (….) zitten een beetje in de klem met hun geld. Ze denken een paar domme dingen gedaan te hebben, maar komen er zelf niet zo goed uit. En zijn nu bang dat ze hun huis zullen worden uitgezet. Via Google denken ze dat ze nog wel ergens recht op hebben. Maar ze komen er niet doorheen. Weet jij waar ze moeten zijn voor hulp?

jacoline engelmoerIk weet vaak wel aardig de weg als ondernemer, maar dit wist ik niet. Totdat ik het Bolswards Nieuwsblad van 17 februari doorbladgeleerde en zag dat er op vier plekken in onze gemeente ‘Stipepunten’ hiervoor zijn. In Sneek, Bolsward, Makkum en Koudum. Van Stichting Sociaal Collectief. Bestaat al sinds 2018. Ik vroeg mijn partijgenoot uit Koudum of hij wist van het bestaan van deze instantie. De verwonderde blik zin zijn ogen zal ik niet snel vergeten. “Bestaat zoiets hier, bij mijn in het dorp? Ik sta helemaal paf. Ik liep juist met de gedachte via Nieuw Sociaal in te brengen om zoiets op te gaan zetten in onze gemeente. Toevallig heb ik vorig jaar een door mij geclaimde url “degeldzaak.nl” voor een klein bedrag over gedaan aan de gemeente Utrecht. Ik heb kennis gemaakt met de mensen die daar werken en heel veel van dit soort dingen doen. Helpen met geldzorgen, allerlei aanvragen, van rijbewijs, tot toeslagen; helpen met lezen van moeilijke brieven. En ga zo maar door. Prachtig”, zei hij. En vervolgde: “Ik kende zoiets al van jaren her in Amersfoort: Stadsring 51. Nou ja zeg, dat zoiets ook in de gemeente Súdwest Fryslân bestaat.
Ik moet nog steeds lachen om zijn verbazing.

Maar het zette me wel aan het denken. Waarom is dat niet bij iedereen bekend? Ik vroeg het wat mensen die vaker op het gemeentehuis komen. “Oh dat komt, omdat de gemeente denkt dat alles via de computer en internet te communiceren valt”, zeiden ze. Waar ik weer steil van achterover val. Het gaat hier om mensen, die moeite hebben met brieven, bellen, keuzemenu’s bij helpdesken en ook niet heel digitechnisch zijn, enzovoort. Waarom staat of hangt er in Koudum niet een permanent bord met verwijzing naar deze dienst? Volgens degenen die het kunnen weten zou de gemeente zo’n communicatielijn te duur hebben gevonden. Maar een aantal van dat soort borden verspreiden over de gemeente moet toch betaalbaar zijn?

Ik wil er de komende jaren – als raadslid voor Nieuw Sociaal – op gaan letten dat dát beter wordt. Je kunt wel mooie dingen voor je inwoners verzinnen. Maar als je dat het volk niet laat weten, dan heeft het geen zin.
Mijn idee is om regelmatig op het gemeentehuis Frank Sinatra te laten horen: “Start spreading the news…”. Of een bordje met: “Be good and tell it”. Want dit kan…..nee, moet beter.

Gratis sporten voor Jonge Kinderen: De sportpas

Kinderen (moeten) in beweging

Arno WipVoetbal op de computer, naar school op de elektrische fiets, onveiligheid van spelen op straat, weinig sport op school, contact met vriendjes en vriendinnetjes via de sociale media.
Onze kinderen zijn steeds meer ‘online’ en om contact te hebben met anderen is het steeds minder noodzakelijk geworden de deur uit te gaan. Kinderen worden zwaarder, de conditie wordt minder en lopen daardoor gezondheidsrisico’s.
Het is daarom geen luxe om kinderen te laten sporten, het is van groot belang voor hun emotionele en lichamelijke gezondheid!
Je kunt niet vroeg kinderen het plezier van (samen) sporten te laten ontdekken.

Het idee

De vraag hoe wij kinderen vroegtijdig het plezier van sporten kunnen laten ontdekken houdt mij al een aantal jaren bezig.
Al in 2007 – ik was destijds voorzitter van Jeugdvoetbal Bolsward (JVB) – ontstond in mijn hoofd een idee waarmee kinderen al op vroege leeftijd kennis kunnen maken met de verschillende binnen- en buitensporten.
Waarom geven we jonge kinderen niet een pas waarmee zij een jaar lang gratis mee kunnen sporten bij een sportvereniging naar keuze?

De sportpas

Deze pas wordt uitgereikt aan alle kinderen in de gemeente in het jaar dat zij 6 worden. Met deze pas kunnen de kinderen een jaar lang gratis sporten bij een van de sportverenigingen. Nog mooier zou zijn dat de pas recht geeft om bij verschillende verenigingen ‘mee te lopen’.
Na dit jaar wordt met de kinderen gesproken over wat zij leuk vonden, waar zij verder in zouden willen en waar de talenten liggen. Op deze wijze help je ouders en kinderen kennis te maken met sport en vergroot je de kans aanzienlijk dat kinderen enthousiast worden om een bepaalde sport te gaan beoefenen.

Hoe wordt dat betaald?

Ik zou willen beginnen met de stelling dat we met dit plan de lichamelijke en mentale weerbaarheid en gezondheid van onze kinderen bevorderen en dat daar best forse kosten tegenover mogen staan. Dat hoeft echter niet, want dit plan kost slechts onze energie, en nauwelijks geld.
Laat mij het in een paar bullets proberen uit te leggen:

  • De verenigingen
    De verenigingen stellen zich open zonder contributie te vragen. Alle sportverenigingen zoeken leden en bijna alle verenigingen kampen met afnemende ledenaantallen.Het is mijn overtuiging dat dat verenigingen graag zullen meedoen.
  • De gemeente
    De gemeente stelt een beperkt budget beschikbaar in de vorm van de uitgifte van de passen en de buurtsportcoaches die de communicatie met verenigingen en ouders stroomlijnen. De evaluaties met ouders en kinderen kunnen op centrale dagen worden georganiseerd, zodat de belasting van de sportcoaches beperkt blijft.
  • Sportkleding
    Het eerste jaar wordt geen investering gevraagd in kleding/materialen. De verenigingen stellen de materialen die nodig zijn ter beschikking. Daar waar noodzakelijk (denk aan bijvoorbeeld voetbalschoenen) kunnen verenigingen wellicht in combinatie met sponsoren hiervoor een kleine voorziening treffen.

Mogelijke vormen

Er zijn veel vormen mogelijk om dit plan te realiseren. Er kan gedacht worden aan ‘kennismakingsmiddagen’ die de verenigingen organiseren en waar kinderen op vertoon van de pas aan kunnen deelnemen. Je kunt ook denken aan het simpelweg aansluiten bij de jongste garde van een vereniging. Er zullen, in overleg met de verenigingen, nog veel meer variaties mogelijk zijn. Hier kan de buurtsportcoach een inventariserende rol spelen.

Verkiezingsprogramma Nieuw Sociaal

Het idee van de sportpas voor jonge kinderen vind je ook in het verkiezingsprogramma van Nieuw Sociaal. Spreekt dit idee je aan neem dan vooral eens een kijkje op het programma van Nieuw Sociaal waarop nog veel meer goede ideeën te vinden zijn zoals het instellen van een gemeentelijke ombudsman.
Wellicht helpt het je komende 16 maart te kiezen voor een nieuw en sociaal alternatief!

Arno Wip, nummer 6 op de lijst Nieuw Sociaal

Nieuw Sociaal?

Nummer 19 Rob Goedhart‘Oh, Nieuw Sociaal, dat is die afsplitsing van het CDA’ hoor ik mensen zeggen. Gevolgd door ‘ben jij dan ook oud-CDA-er’. Nee. Zeker niet. En dan leg ik het uit.

Wanneer oud-CDA-raadsleden een nieuwe politieke beweging starten is het stempel ‘afsplitsing van het CDA’ snel gezet. Zeker als men zegt zich te baseren op het boek van Pieter Omtzigt. Ook al ex-CDA. Maar ik kom politiek van de kant van D66 / PvdA. En heb vorig jaar voor de TK-verkiezingen op Renske Leijten (SP) gestemd. En waarom dan bij deze nieuwe club?

Na 32 jaar Breda (185.000 inwoners) woon ik sinds 10 jaar heerlijk in Koudum (2.700 dorpsgenoten). Een hele ervaring van rust, ruimte en heel anders dan in een grote stad. Ver weg van de ‘grote’ plaatsen Bolsward en Sneek. Dus ook ver weg van ‘de gemeente’. Even op de fiets naar het gemeentehuis en terug binnen drie kwartier is er niet bij. Maar er staat genoeg moois tegenover.

Toch kreeg ik ook door dat wonen in de – qua oppervlakte – grootste gemeente van Nederland (900 km2 tegenover Breda 130 km2) met maar 90.000 inwoners ook zijn invloed had op hoe de gemeente met zijn burgers om gaat. Je hebt hier wat minder last van ‘stadse fratsen’ en als die er zijn dan concentreren die zich in Sneek en Bolsward (34.000 respectievelijk 10.000 inwoners).

Toen ik hier kwam was Gemeente Súdwest Fryslan net gevormd uit een serie andere. En blijkbaar – en dat merk ik af en toe nog wel – ontstond er toen een heel andere cultuur. Van het ‘effen een bakkie doen’ op het mooie gemeentehuis aan de Dammenseweg in Koudum ontstond er een 30 km afstand naar ‘Sneek’. Oké, met loketten in Workum (toen nog wel) en Bolsward. Maar naar het gevoel werd de afstand steeds groter.

Omgekeerd ging de gemeente ook steeds meer afstand nemen.

Efficiency

Een milieustraat in Koudum? Was wel lastig en inefficiënt, hoor. Dus opheffen die boel. Gelukkig tegen gehouden want zou iedereen uit de zuid-westhoek naar Bolsward gaan rijden om grof vuil af te voeren? Je kunt al raden wat er dan gaat gebeuren.

Oud papier ophalen faciliteren door de gemeente? Ook lastig en inefficiënt. Dus opheffen. En dan niet snappen dat zoiets diep ingrijpt in het verenigingsleven en sociale gebeuren in het dorp. Ik zie nog steeds met veel plezier op de laatste zaterdagen van de maand tractoren met karren rijden met daarop senioren en junioren die het papier ophalen. Terwijl ‘de gemeente’ bij de Poiesz een concurrerende papierbak (letterlijk) de grond heeft ingestampt.

De kringloopwinkel bleek volgens een beleidsnotitie van ‘de gemeente’ een ‘bedrijf’ en mocht plotseling niet zomaar hun overtollig spul naar de stort brengen (op 300 m afstand). Een bedrijf? Nee een groep vrijwilligers die onder het genot van een kop koffie de spullen – die anders door de bewoners rechtstreeks naar de vuilstort zouden worden gebracht – nog een tweede kans geven. En met het opgehaalde geld goede doelen steunt. Volgens wethouder Faber (Groen Links; die ik daarop aansprak) moest het echter van de AFM. (Autoriteit Financiële Markten) Ik kom uit de financiële wereld, maar dat de AFM zou voorschijven dat een kringloopwinkel als een bedrijf moet worden gezien, dat ging er bij mij niet in. (En klopte ook niet bij navraag.)

En als klap op de vuurpijl laatst op woensdag een brief van ‘de gemeente’ dat ze de volgende maandag 40 bomen weg zouden gaan halen vanwege aanleg van een glasvezelkabeltje. Die bomen hadden er nooit mogen staan; foutje van de gemeente Nijefurd destijds, zei ‘Sneek’. Ja, maar ze zijn inmiddels wel gezichtsbepalend. Nou ja, als buurt ook tegen kunnen houden. Pffff

Maar het blijft niet leuk om tegen jouw ‘gemeente’ te moeten knokken.

Horen, zien en …handelen

Als dan een club als NIEUW SOCIAAL zegt: “dat willen we anders gaan doen” dan trekt me dat aan. Ik besef dat het beleid in een zo grote gemeente met 89 kernen heel anders is dan in een grote stad. Heeft nadelen (minder compact) maar ook voordelen (minder ‘grote-stad-problematiek’). Wat het meest belangrijk is: wat wil men in die 89 kernen? Daar beter op inspelen wordt de uitdaging – en daarmee bedoel ik niet zoals zo vaak: ‘probleem’- nee oprechte uitdaging voor de voorliggende periode voor NIEUW SOCIAAL. Vanuit welke politieke roots dan ook.

Pieter Greidanus Nieuw Sociaal
Waarom Nieuw Sociaal?

Nieuw Sociaal: de Partij voor alle mensen. Ontstaan vanuit het gedachtegoed van Pieter Omtzigt’s boek ‘Een Nieuw Sociaal Contract’. De aanleiding om dit boek te schrijven, is vooral om te laten zien dat er veel niet goed gaat tussen de burger en de overheid. Als bekendste feit kennen we allemaal de toeslagenaffaire. Nieuw Sociaal is een Partij die bestaat uit mensen die maatschappelijk betrokken zijn, politiek actief, of die iets willen veranderen aan de bestaande instituties. Nieuw Sociaal; laat door anders denken anders doen, zien dat het anders kan.
Nieuw Sociaal, betekent: de mens centraal.

De wereld verandert. De samenleving is veranderd. Maar de Politiek is niet veranderd. Het is tijd dat de Politiek begrijpt dat zij zelf moet veranderen wil zij aansluiting houden met de samenleving. De huidige landelijke politieke partijen zijn vergeten wat hun oorsprong is. Die oorsprong ligt bij de lokale afdelingen in de dorpen wijken en steden. Vanuit deze afdelingen zijn de landelijke partijen ontstaan. Vanuit de afdelingen zijn de partijen gevoed over op welke manier er wet en regelgeving moet worden opgesteld.

De lokale & regionale afdelingen die verbonden zijn met de landelijke partijen volgen het eigen Partijbeleid zonder kritisch te zijn over de uitvoering van dit beleid. Nieuw sociaal is van mening dat dit anders moet. Het landelijke beleid is niet realistisch en niet uitvoerbaar voor de gemeente, in de zorg, het onderwijs, de woningmarkt of andere terreinen. De gemeente moet als eerste overheid duidelijk maken dat zij de regie terug wil krijgen op vele gebieden die de landelijke overheid aan de gemeente terug geeft. De gemeente is de eerste overheid. Staat dicht bij de inwoners en weet dus wat er nodig is voor het welzijn van haar inwoners. Nieuw Sociaal, zet de mens centraal.

Weten wat de mensen in de straat bezig houdt. Wat zijn de zaken die om een oplossing vragen? Wat kunnen mensen zelf aanpakken, geef de mensen eigen verantwoordelijkheid voor onderwerpen die spelen in de eigen omgeving. Door mensen verantwoordelijkheid te geven voelt men zich beter betrokken en ontstaat er draagvlak voor beleid dat ontwikkeld en uitgevoerd moet worden. Daarnaast moet er een gemeenteraad zijn die besluiten neemt op basis van dit draagvlak. Niet alleen luister naar de grootste schreeuwers maar duidelijk rekening houdend met de zwijgende meerderheid. Nieuw Sociaal staat voor een gemeente die zelf verantwoordelijk is voor beleid en uitvoering van dit beleid. Onderzoek en adviesbureaus niet verantwoordelijk maken en houden voor ingezet en nieuw beleid.

Dit betekend een andere inzet van ambtenaren, anders denken anders doen. Andere inzet van de Politiek. Verantwoordelijkheid nemen en beslissingen nemen ook al komt dit niet goed uit voor de populariteit van de partij of de politicus. De politiek moet dienstbaar zijn aan de burger de inwoners. Dat is waarvoor de politiek is bedoelt en dat is de rol van raadsleden binnen de gemeente. Nieuw Sociaal, staat voor inwoners centraal.