Het coalitieakkoord

Het nieuwe college van SWF moet snel aan het werk vinden wij. Wij hebben in de raadsvergadering van 1 juni aangedrongen om nu eerst de lopende zaken op te pakken en uit te voeren. Dan gaat het om de problemen bij Empatec, de verkeersproblemen in Offingawier, de armoede zorgen bij grote doelgroepen, de Jeugdzorg, de wachtlijsten gebiedsteams, uitstroom uit de bijstand naar werk, wonen voor alle doelgroepen, het bieden van perspectief aan de jonge generatie enz.

Daarnaast moet het college zich bezinnen op het nut van gemeenschappelijke regelingen zoals, Hus en Hiem en Sociaal domein Fryslân SDF. Naast deze zaken loopt ook de discussie over Soprema IJlst, de Simon Havingaschool en de geitenboeren. Deze onderwerpen schreeuwen om uitvoering en op antwoorden. Het college moet zelf beslissingen nemen samen met de Raad. We moeten voorkomen dat externe bureaus opnieuw onderzoeken gaan doen, maar als college en gemeenteraad zelf de verantwoordelijkheid nemen en besluiten nemen. Doorpakken nu,  door echt te kijken naar de mensen en ons niet laten leiden door procedures en systemen.

Als fractie van NIEUW SOCIAAL gaan wij ons inzetten op verandering omdat het moet.

Omdat: Jij staat centraal bij Nieuw Sociaal.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *