Keek op de week 10

Deze week stond in het teken van de Raadsvergadering met op de agenda oa Gebiedsvisie de Potten en niet minder belangrijk de Businesscase Wurklearbedriuw Fryslân-West. Natuurlijk gaan er weken, maanden soms wel jaren vooraf aan de besluitvorming welke deze week van de Raad werd verwacht. Zoals Gebiedsvisie de Potten, deze werd door de Raad in 2019 van de agenda gehaald omdat niet alle belanghebbenden betrokken waren bij de totstandkoming van het stuk. Jammer dat er door zoiets vanzelfsprekend voor ons als Nieuw Sociaal zoveel tijd verloren is gegaan. Voor vele inwoners van onze gemeente is De Potten is een prachtig recreatiegebied en volgens ons heeft dit gebied echt een upgrade nodig. Het is nu een onsamenhangend geheel en dat is zonde. Vele gesprekken hebben plaatsgevonden en ook is er onvrede ontstaan en de daarop volgende discussievoering is niet altijd als prettig is ervaren, erger nog sommige hebben het als intimiderend ervaren. In het Doarpshus van Offingawier hebben we als Nieuw Sociaal de tijd genomen om te luisteren en de zorgen aangehoord en besproken. Het recreatiegebied wordt in de zomer, herfst, lente en winter door zeer veel inwoners en toeristen bezocht en straalt nu niet uit wat het uit mag stralen. Te weinig beleving voor de recreant zonder portemonnee, te weinig beleving voor de toerist die niet meer alleen een hele week wil zeilen maar afwisseling zoekt, te weinig beleving voor de RCN bezoeker die graag in dit recreatiegebied op en om het Potten een wandeling maakt waar ook wat te zien en te beleven is. De gebiedsvisie is goedgekeurd. Een fractie stemde tegen en de overige fracties willen de gebiedspartners met elkaar verder in gesprek laten gaan onder begeleiding van de gemeente. Vanaf nu naar voren kijken, samen plannen maken en in de synergie van 1+1 = 3 elkaar versterken.  De natuur krijgt door de hernieuwde visie haar verdiende ruimte, de ondernemer mag weer ondernemer na jarenlang stil te hebben gestaan. De gebiedspartners willen we meegeven ook goed  te luisteren naar de wens van de hedendaagse recreant. Deze zoekt met zoekcriteria als duurzaam, circulair en streekproducten. Allemaal kansen om met natuurorganisaties en ondernemers de natuur met respect te behandelen en de bezoekers te laten zien hoe prachtig mooi ons Pottengebied is. We blijven het volgen.

Dan het Wurklearbedriuw: De weg ernaar toe kent enkele obstakels en deze moeten benoemd en opgelost worden. De naam leerwerkbedrijf vraagt om anders denken wanneer het gaat om de sociale werkvoorziening. Jongeren met afstand tot de reguliere arbeidsmarkt op het moment dat zij van school komen, bezitten vaak competenties en kwaliteiten die heel goed kunnen worden geleerd binnen het werkleerbedrijf. Ons verzoek is om hierin te investeren en de verbinding te maken met het onderwijs. We maken ons als Nieuw Sociaal zorgen over het feit dat alleen Pastiel als begeleidingsorganisatie en coaching van deelnemers aan het leerwerkbedrijf. Dit maakt het leerwerkbedrijf kwetsbaar omdat er zoveel meer expertise nodig is om mensen op de juiste manier te begeleiden naar werk in eerste instantie en daarnaast mee te laten doen aan andere werkvormen zoals mogelijk is bij de Wurkjouwer. Wees creatief en ga voor de mensen, kijk ook naar de groep mensen die wellicht via het Wurklearbedriuw een weg (terug) naar de arbeidsmarkt kunnen vinden.

Nog 2 laatste punten deze week. Er heeft een wettelijk voorkeursrecht plaatsgevonden op de grond waar nu Jongeneel is gevestigd. Het voorkeursrecht is de afgelopen periode, vinden wij als Nieuw Sociaal, onterecht en wellicht ook onnodig toegepast. We vinden dit recht iets wat niet past in een respectvolle relatie tussen ondernemer en gemeente. Daarom hebben wij als Nieuw Sociaal een stemverklaring afgegeven. We willen hiermee het signaal afgeven, wij kunnen deze wet niet veranderen, echter wel het geluid laten horen

Als laatste het amendement van Nieuw Sociaal welke we samen met GBTL bij het Raadsvoorstel ‘Verordering Bijdrageregeling minima hebben ingediend. Hier vonden we de steun van enkele fracties waaronder de PvdA. We zien dat er jarenlang geen inflatiecorrectie heeft plaatsgevonden en dat de armen armer worden en dat mag niet gebeuren. We willen nu actie. Wij zien ruimte om dit te dekken, echter de meerderheid van de Raad wil wachten op het armoedebeleid. Natuurlijk is dat niet minder belangrijk. Echter het kind welke recht heeft op deze bijdrageregeling om te kunnen sporten heeft nu al te maken met bijvoorbeeld een verhoging van haar contributie van 120 naar 140 euro en hoe zal een gezin waar iedere 10 cent moet worden omgedraaid opeens een extra 20 euro vandaan halen. Er is geen tijd te verliezen. We hadden we de wethouder ook een toezegging verwacht van een eenmalig inflatiecorrectie en bij het armoede beleid een structurele oplossing. Heel vervelend te bemerken dat we liever de regels volgen dan de inwoner snel (tijdelijk) te helpen.

Komende week gaan we oa gesprekken voeren over Sporthart Bolsward, Autoluwe Binnenstad Sneek. Dit zijn zaken die de komende tijd onze aandacht zullen krijgen. Wil jij je laten horen? Neem contact met ons op en we luisteren graag hoe jij erin staat. J.engelmoer@sudwestfryslan.nl

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *