Keek op de week 12

Een week van overleggen en bijeenkomsten met verschillende onderwerpen zoals gemeenschappelijke regelingen, verkeersoverlast Nyesyl, bewoners en ondernemers die zich zorgen maken over de proef autoluw Sneek, gebiedsaanpak Idzega in het kader van nationaal en Fries programma landelijkgebied en de rol van de gemeente SWF hierin. Allemaal interessant maar op een technocratische manier onder de aandacht van de raadsleden gebracht naar mijn mening. En dan natuurlijk de naweeën van de verkiezingsuitslag die ook de landelijke partijen in de gemeenteraad aan het denken moet zetten.

Nieuw Sociaal is tegen vele gemeenschappelijke regelingen. Tegen omdat de democratische besluitvorming niet gedaan kan worden of alleen maar achteraf. Vaak is het tekenen bij het kruisje wanneer er meer geld nodig is. Wettelijk is een gemeente verplicht om deel te nemen aan sommige G.R., denk aan de veiligheidsregio die in corona tijd veelvuldig in het nieuws is geweest en heel goed gewerkt heeft voor alle gemeenten in Fryslân. Om hier verandering in te brengen is er een nieuwe wet in werking getreden waarop alle deelnemende gemeenten in Fryslân een zienswijze kunnen indienen. Dit is een proces wat tijd kost, maar het risico loopt wat vertragend en kostenverhogend gaat werken. Door het instellen van een adviescommissie vanuit de 18 verschillende gemeenteraden ontstaat er een tussenlaag wat voor ons nooit de bedoeling kan zijn. Wordt vervolgd.

De verkeersoverlast Nyesyl is een jarenlang probleem wat maar niet wordt opgelost. De maatregelen die door de jaren heen zijn genomen lossen niets op. Het sluipverkeer is de belangrijkste oorzaak van de overlast. Daarnaast is de inrichting van de weg een probleem. Ook de routeplanners zorgen voor verkeer wat niet langs deze route hoort te gaan. Dit zelfde speelt o.a. in Offingawier. De wethouder heeft toegezegd met een voorstel te komen. Wij zullen de wethouder hier kritisch op blijven volgen.

Interessant is de het plan rondom Idzega, Gaastmeer Oudega, Oudegaasterbrekken. Het plan jaren geleden door de lokale boeren en de dorpen opgezet en tot uitvoering gebracht. Een initiatief ontstaan omdat men jaren terug al wist dat water boeren en natuur niet zonder elkaar kunnen. Vanuit de basis van dit initiatief worden plannen ontwikkeld voor de hele gemeente SWF en ver daarbuiten. Het risico hierbij is, nu de overheid het initiatief van de inwoners boeren en andere belanghebbenden overneemt de betrokkenheid van deze mensen afneemt en dit moet worden voorkomen. Ook de kosten van overhead zoals projectleiders, communicatieadviseurs enz. kunnen een belemmering zijn om tot uitvoering te komen van de plannen die nu klaar liggen. Laat de basis van onderop, leidend zijn voor de verdere gebiedsontwikkeling van Fryslân en ver daarbuiten.

Autoluw Sneek. Het plan van het college van B&W om vanaf oktober 2023 de pilot te starten voor het afsluiten van bepaalde toegangswegen naar de binnenstad van Sneek. Wij krijgen veel reacties van inwoners ondernemers die zich niet gehoord voelen in de voorbereiding en het besluit van deze Pilot. Nieuw Sociaal wil deze mensen gelegenheid geven om iedereen de kans te geven om haar of zijn mening te laten horen over deze Pilot. Dit doen wij in een open fractievergadering op maandagavond 27 maart in het Bestjoershus Marktstraat 1 in Sneek. Tijd 19.30 uur tot 21 uur. Dit omdat jij staat centraal bij Nieuw Sociaal.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *