Keek op de week 13

Deze week hebben wij de voor het eerst een  openfractievergadering georganiseerd als Nieuw Sociaal en dit was een groot succes. De grote onrust bij inwoners en ondernemers over het besluit van het college van B&W om een, Pilot Autoluw Sneek aan te kondigen was de reden van deze openfractievergadering. Ondernemers en inwoners van de binnenstad voelen zich niet gehoord, het college hoort wel maar luistert niet naar ons was de grote frustratie. De meer dan vijftig aanwezigen zijn kritisch en teleurgesteld over dit eenzijdige besluit van het college om de Pilot, Autoluw Sneek, door te zetten. De aanwezigen begrijpen heel goed dat er iets moet veranderen in de verkeerssituatie in en rondom Sneek en met name in de binnenstad. Dit hebben zij ons laten weten door verschillende alternatieven aan te geven. Het Share Space concept, zoals het nu is ingericht is volgens de aanwezigen een mislukking en moet worden gestopt. Op de Prins Hendrikkade is ruimte genoeg om fietsers en autoverkeer van elkaar te scheiden. Een andere inrichting van de Singel door bijv. eenrichtingsverkeer in te stellen. Een woonerf inrichting waar de snelheid 15 KM is kan een optie zijn. Kortom er zijn goede concrete ideeën bij ondernemers en bewoners van de binnenstad. Nieuw Sociaal heeft het college en het presidium, zij gaan over de agenda van de raad, gevraagd om het onderwerp Autoluw Sneek met het college te bespreken op de eerst volgende raadsvergadering van 13 april 2023. Wordt vervolgd.

Ook de week van de commissie vergaderingen. Hebben ons kritisch uitgelaten over de energieplannen en de uitvoering hiervan. De onduidelijkheid en het betrekken van de inwoners bij de uitvoering ontbreekt. De initiatieven uit de dorpen wijken en steden halen deze plannen in. Het gevolg kan zijn dat deze initiatieven worden vertraagd door de besluiteloosheid van de Politiek. Het opzetten van een gemeentelijk energiebedrijf is een initiatief van Nieuw Sociaal wat wij opnieuw aan de orde gaan stellen.

De kunstgrasvelden in de gemeente is een discussie punt. Kunstgras is een manier om bij slecht weer, veel regen enz. toch te kunnen sporten zoals voetbal Hockey enz. Interessant is dat de sportverenigingen zelf met voorstellen komen om samen te werken en gebruik te maken van elkaars kunstgrasvelden. Ook hier wordt van onderop meegedacht en is er op een praktische manier draagvlak ontstaan waar het college van B&W echt iets mee moet doen. De voetbalverenigingen buiten de grotere kernen hebben ook recht op een voorziening van kunstgras is de mening van Nieuw Sociaal. Het college moet maatwerk leveren om kunstgras velden eerlijk te verdelen door de hele gemeente.

De plannen in Sneek, wijk Harinxmaland, voor een onderdoorgang onder het spoor met een waterweg en een fietstunnel is echt onderwerp tot discussie. De kosten voor deze plannen worden geschat op nu € 5.5 miljoen. Het college wil eerst een haalbaarheid onderzoek uitvoeren, voor bijna € 500.000,-. Wat het onderzoek moet opleveren om tot een beslissing te komen om deze waterweg en fietstunnel aan te leggen is totaal niet duidelijk. Daarnaast moeten de kosten voor deze plannen worden betaald uit o.a. de opbrengst van de bouwkavels die worden uitgegeven. Als raad en ook wij als Nieuw Sociaal hebben eerder aangegeven en een besluit genomen dat er betaalbare woningen moeten worden gebouwd, zowel huur als voor mensen met een midden inkomen. In het raadsvoorstel komt ook naar voren dat er rekening wordt gehouden met de komst van een supermarkt en andere voorzieningen, waar eerder geen sprake van is geweest. Deze mogelijke voorzieningen kunnen gevolgen hebben voor de leefbaarheid en voorzieningen in de omliggende dorpen en wijken, hier is niet over nagedacht. Nieuw Sociaal heeft in juli 2022 een amendement ingediend om geen waterweg en een fietstunnel aan te leggen maar deze middelen in te zetten voor de verkeersproblematiek in Offingawier. Dit amendement is toen niet aangenomen. Nieuw Sociaal gaat de komende week bekijken op welke manier wij gaan reageren in de raad van 13 april. De gemeente bestaat uit nog 88 kernen waar oplossingen nodig zijn voor verkeersvoorzieningen enz. De verkeersproblematiek in Offingawier en Nye Syl moet eerst worden opgelost. Willen graag fietspaden aanleggen op onveilige routes in het buitengebied. Belijning op de binnenwegen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Nieuw Sociaal is tegen het onderzoek van € 500.000,- en de aanleg van de waterweg en de fietstunnel. Investeren in mensen en niet alleen in stenen zoals nu dreigt te gebeuren. Omdat; jij staat centraal bij Nieuw Sociaal.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *