Keek op de week 14

Een week die een start kende die heftig en onvoorstelbaar begint met het ernstige auto ongeluk waarbij vier, jonge mensen om het leven zijn gekomen. Vier mensen met relaties, kinderen ouders en heel veel vrienden. De tijd staat stil in de Lege-gean en ver daarbuiten. Een ongeluk, een moment, wat aangeeft hoe betrekkelijk het leven kan zijn. Wanneer de tijd stil staat, door het overlijden van vier vrienden, ontstaat er iets in de dorpen en de gemeenschap van saamhorigheid waar iedereen onderdeel van mag zijn. Dat dit de nabestaanden tot steun mag zijn bij dit grote verlies.

Dan gaat de tijd toch door. Deze week de bijeenkomst van de VFG, vereniging Friese gemeenten. Het onderwerp, de invoering van een nieuwe manier van preventie, op welke manier gezond te leven. Opnieuw een plan dat door de landelijke overheid op het bordje van de gemeente wordt gelegd. Het probleem met dit plan is dat het wordt betaald met incidenteel geld. Het risico met dit plan is ook weer dat de gemeenten uit eigen middelen het plan moeten financieren of er komt een vorm van Co financiering. De gemeenten krijgen de komende jaren minder geld uitgekeerd uit het gemeentefonds mede omdat de landelijke overheid moet bezuinigen. Enkele gemeenten zijn kritisch tijdens deze bijeenkomst maar krijgen geen bijval van de andere, grote gemeenten en dat is naar mijn mening teleurstellend. Zeg nu een eens Nee als gemeenten tegen plannen van de rijksoverheid, waarvan de uitvoering, uitwerking en financiering niet duidelijk is.

Op  de ledenvergadering van Dorpsbelang Hommerts Jutrijp is woningbouw een belangrijk onderwerp. Bouwen voor eigen jongeren en ouderen is wat de dorpen willen. Er zijn plannen op de locatie van het Tuincentrum in de Hommerts. Hier is een plan ontwikkeld door de eigenaar zelf. De duur om het plan te ontwikkelen, men denkt drie jaar, maakt het zo onzeker of jongeren zolang willen en kunnen wachten om te kunnen starten op de woningmarkt. Hier moet iets in veranderen waardoor het perspectief van jongeren om in het eigen dorp te kunnen wonen ook daadwerkelijk mogelijk is. Ook hier belemmert de huidige wet en regelgeving de plannen van een ondernemer die wil doorpakken.

In voorbereiding op de raad van 13 april is de fractie bezig op welke manier de voorgenomen Pilot Auto luw Sneek op een andere manier kan worden ingericht. De vele vragen die inwoners en ondernemers hebben moeten eerst beantwoord worden voordat het voorstel van het college definitief wordt. Ook moet duidelijk zijn welke voorwaarden worden gesteld aan de Pilot waarop de uitkomst kan worden beoordeeld.

Dit geldt ook voor de aanleg van de fietstunnel en een waterweg onder het spoor in Harinxmaland. Via een onderzoek moet de haalbaarheid worden onderzocht. Kosten onderzoek bijna € 500.000,- Kosten van uitvoering van dit voorstel nu geschat op € 5.5 miljoen. Moet betaald worden uit de opbrengst van de kavelverkoop in het plan Harinxmaland. Gezien de huidige tijd, de hoge kosten van materiaal, arbeid, grondaankoop en de hogere rente maken kopers en investeerders onzeker wat betekend dat men geen kavel koopt en niet gaat bouwen. Deze onzekerheid is een risico voor alle bouwplannen door de hele gemeente. Moeten anders denken anders doen. Omdat jij staat centraal bij Nieuw Sociaal.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *