Keek op de week 15 Uit de (binnen-)bocht

Tijdens de raadsvergadering van deze week hebben wij en ander partijen laten zien waar we voor staan. Controleren van wat Burgemeester en Wethouders voorstellen en doen en bijsturen en tegen houden waar nodig.

Harinxmaland

Over een onderdoorgang voor watersporters en fietsers van het spoor in uitbreidingsplan Harinxmaland in Sneek kopte de Leeuwarder Courant op haar site dat Wethouder Dam wel erg de ‘binnenbocht’ had genomen bij het maken van een plan daarvoor. En inderdaad excuseerde de wethouder zich daarover, nadat wij samen met de PvdA er voor waren gaan liggen en vroegen om nog eens goed te onderzoeken welke gevolgen dit plan heeft. Het is nog volstrekt onduidelijk hoe bijvoorbeeld ProRail hier in zit. En wat de gevolgen zijn voor de prijs van de bouwkavels. Delen van het uitbreidingsplan zijn bijvoorbeeld bestemd voor sociale woningbouw en woningen voor starters. Het is natuurlijk mooi dat watersporters – zelfs met grote kruisers – door het gebied kunnen varen, maar als daardoor de sociale woningbouw en huizen voor starters buiten beeld raken moet het plan wat ons betreft nog maar eens heroverwogen worden. Gelukkig ging het college mee in ons voorstel om te werken aan een nader onderzoek, waarin de door ons en anderen opgeworpen vragen beantwoord moeten worden.

Energietransitie

Ook de ‘Energienota’ (een document met hoe het college denkt de energie-problematiek aan te pakken) kon niet op onze bijval rekenen. Het was vaag, er was niet vast gelegd waar mee begonnen zou worden en waar een en ander toe zou moeten leiden. Wat moeten de burgers van Sudwest-Fryslân concreet aan gaan pakken en waarin kunnen ze steun van de gemeente verwachten? Dat zijn vragen die bij ons nog leven. Er is toegezegd dat er een aanvullend stuk komt, waarin meer helderheid wordt verschaft.

Daarnaast zal over een voorstel van Nieuw Sociaal (al vorig jaar gedaan) om te komen tot een gemeentelijk energiebedrijf zal verder gesproken worden. Nu zijn we als burgers en bedrijven afhankelijk van reusachtige energiemaatschappijen en is het volstrekt onduidelijk wie er met het geld vandoor gaat. Maar zo langzamerhand halen we de energieopwekking al helemaal naar onszelf toe. Elektra via de zonnepanelen op het dak en van windmolens. Warmte uit de grond of het water. Of eventueel ook elektrisch. Maar waarom zouden we als gemeente dat iedereen zelf laten organiseren? Dat kan wat ons betreft beter en efficiënter via de gemeente geregeld worden. Ook – of juist – voor de mensen die dit niet zelf kunnen betalen. Binnenkort dus weer op de agenda.

Kunstgrasvelden voetbalclubs

De raad besloot verder het agendapunt over de kunstgrasvelden bij voetbalclubs niet te behandelen. Alle betrokken voetbalclubs waren het niet eens met de plannen van Burgemeester en Wethouders, hadden de handen ineen geslagen en waren met een alternatief plan gekomen. Prachtig. Precies zoals Nieuw Sociaal wil dat het gaat. Maar dat plan had het college niet mee genomen in haar voorstel. De raad wilde dat wel en dus ging de behandeling van dit onderwerp deze avond niet door.

Autoluw Sneek

Nieuw Sociaal had aangegeven nog te willen spreken over de plannen voor ‘autoluw Sneek’. Dit mede naar aanleiding van onze open fractievergadering, waarbij verrassend veel mensen hun zegje kwamen doen. Maar toen ons bleek dat er de volgende week nog een inspraakavond zou zijn over dit onderwerp en het college nog in gesprek zou gaan met ondernemers hebben we onze keutel voorlopig nog even in getrokken.

Afscheid Sicco Rypma FNP

We namen deze avond ook afscheid van een zeer gewaardeerde collega: Sicco Rypma van de FNP. Hij heeft zich 21 jaar op zijn geheel eigen, mooie wijze ingezet voor de gemeente. Sicco kennende zal hij ongetwijfeld nog mooie dingen blijven doen in en rondom Blauwhuis. Wij wensen hem alle goeds toe.

Nieuw Sociaal voelde zich deze avond zeer senang. We konden ons ei goed kwijt. Niet voor ons, maar voor jou. Immers: jij staat centraal bij Nieuw Sociaal.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *