Keek op de week 16 Bezoeken

Deze week stond in het teken van bezoeken. Bezoeken die wij als fractieleden brachten, En bezoekers, die wij op het gemeentehuis ontvingen.

Gelukkig hadden we wat tijd om bezoeken te brengen aan verschillende ledenvergaderingen van stads- en dorpsbelangen. Daar hebben we eigenlijk te weinig tijd voor. Wij worden overladen met stukken, die we allemaal moeten lezen omdat we er in de raad iets van moeten vinden.

Diep in ons hart zouden we willen dat er partijleden zijn, die dit soort vergaderingen volgen en ons inseinen als er iets is wat onze aandacht verdient.

Want wij vinden dit soort gremia belangrijk. De bestuurders en leden van stads- en dorpsbelangen staan het meest dicht bij de inwoners van onze gemeente. Het vele werk, wat deze vrijwilligers doen,  bewonderen wij zeer. En dan te bedenken dat die vrijwilligers in bepaalde sectoren moeten voldoen aan wet- en regelgeving, zoals ‘verklaring omtrent gedrag’. Allemaal goed bedoeld. Maar soms slaan we door. Daar moeten wij als hun volksvertegenwoordigers en bestuurders meer rekening mee houden, vindt Nieuw Sociaal.

Wonen, duurzaamheid en nog veel meer

Door te luisteren tijdens deze ledenvergaderingen merken we wat de inwoners van die stad of dat dorp bezig houdt. Het ging in Workum en Scharnegoutum over duurzaamheid en wonen. Wat moeten én kunnen de inwoners gaan doen in het kader van de energietransitie? En hoe komen er woningen die voldoen aan de wensen van de inwoners. Met name sociale woningbouw en kleinere huizen voor starters en ouderen. Wij waren zeer, zeer onder de indruk toen we bij een bezoek aan Itens, Lytsewierrum, Hinnaard en Rien een prachtig uitgewerkte dorpsvisie van de Fjour Doarpen onder ogen kregen.

Ook daarin komt duurzaamheid en wonen terug. Maar ook ambities voor verkeer- en verkeersveiligheid, school- en kinderopvang en groenvoorzieningen. Mooi! Nu moet de gemeente deze ambities ondersteunen. Ze moet de initiatieven niet overnemen. Nee, begeleiden zonder te verzanden in wet- en regelgeving. Wij waren wat teleurgesteld in de lauwe reactie toen de wethouder het boekwerk aangeboden kreeg.

Stavoren en Harinxmaland Sneek

Toen we op het gemeentehuis tijdens een commissievergadering spraken over woningbouw in Stavoren en Harinxmaland (Sneek) kwamen inwoners uit Stavoren op bezoek. ‘Inspreken’, heet dat formeel. De uitdagingen in Stavoren voor het krijgen van woningen voor de eigen inwoners, met name de jongeren, was vorig jaar al eens onderwerp in het televisieprogramma Pointer. Bewoners hadden hun oog laten vallen op een stuk particuliere grond, naast een wijkje met vakantiewoningen en waterpartijen. De projectontwikkelaar van dat wijkje zag dat stuk grond ook wel zitten en heeft het inmiddels in zijn bezit. Maar de bewoners van Stavoren zijn niet blij met de plannen om daar nog meer vakantiewoningen met water te krijgen. Want dan wordt dat buurtje niet toegankelijk voor de (jonge) inwoners van Stavoren. Nieuw Sociaal vindt dat de gemeente in het vergunningenbeleid rekening moet houden de wensen van de bewoners. Overigens heeft Jacoline Engelmoer sinds vorig jaar een lijntje naar de inwoners en hun vertegenwoordigers om de vinger aan de pols te houden. Ook over Harinxmaland maken wij ons zorgen. In de vorige ‘Keek’ schreven we al dat het misschien wel mooi is als er water in komt waar grote kruisers doorheen kunnen varen, maar als daardoor de grond zo duur wordt dat er geen sociale woningbouw en betaalbare woningen voor jongeren en ouderen kunnen komen dan moet het wat ons betreft anders. Hoe we dat zouden willen bereiken is op dit moment in beraad.

Steun van leden

Zoals we al zeiden: als gemeenteraadsleden slokken de vele stukken die we te behandelen krijgen veel van onze tijd op. En alle kernen (89) regelmatig bezoeken lukt ons niet. Verder hebben we ook nog ons gewone werk. Wij hopen dat meer inwoners van Sudwest-Fryslân onze beweging willen steunen en af en toe een handje toe willen steken. Mag ook financieel. In een vergadering van fractie en bestuur hebben we aan het einde van deze week besloten daarmee voortvarend aan de slag te gaan. Wil je je aanmelden als lid dat kan via onze contactpagina

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *