Keek op de week: 40

Keek op de week (40)

Afgelopen week is gestart met een bijeenkomst van de VFG (vereniging Friese gemeenten) een gemeenschappelijke regeling, waar alle gemeenten in Friesland lid van zijn. Het doel van deze G.R is om als gesprekspartner te dienen naar de VNG (vereniging Nederlandse gemeenten) en daarmee naar het kabinet, de regering in Den Haag. Het onderwerp van deze bijeenkomst was, op welke manier kan de overheid het vertrouwen terug krijgen van de samenleving?

De rode draad is: de gemeenten meer bevoegdheden en ruimte geven voor de uitvoering van beleid op meerdere onderwerpen. De gemeente is de eerste overheid en staat het dichtst bij de burger. Wij als Nieuw Sociaal, ondersteunen dit volledig onder voorwaarde dat er voldoende geld beschikbaar komt om dit uit te kunnen voeren. Op woensdag was de presentatie van het rapport Remkes. De conclusie is een boodschap. waar duidelijk de negatieve rol van de landelijke overheid richting de Boeren en het platteland de aandacht krijgt. De presentatie was een harde boodschap aan heel Nederland, dus niet alleen de Boeren. De toon en de manier van presenteren door Remkes, biedt ruimte en respect voor iedereen die onderdeel is van de stikstof discussie. Nieuw Sociaal wil door samenwerking met de samenleving, de huidige milieu problematiek lokaal oppakken om tot een werkbare oplossing te komen voor de Boer en het platteland. Maak het kleiner, dan wordt het overzichtelijk en begrijpelijk voor iedereen.

Het kabinet is van plan om per 1-01-2023 de nieuwe omgevingswet in te voeren, die door gemeenten moet worden nageleefd. Dit gaat om bouwplannen, uitbreidingen bedrijven enz. Doel is om de regelgeving eenvoudiger te maken voor de aanvrager en heel belangrijk, de omgeving waar plannen gerealiseerd gaan worden. Een uitdaging welke zeker een kans moet krijgen, vooral omdat de huidige situatie niet te handhaven is omdat de procedures te ingewikkeld zijn en daardoor onwerkbaar. Het is nog maar zeer de vraag of de invoering door zal gaan, gezien de tegenstand en het niet op orde hebben van de digitale systemen waar mee gewerkt gaat worden.

Dan is er de bekendmaking van de inhoud van het energieplafond door het kabinet. Op termijn geeft dit rust en duidelijkheid voor iedereen die er mee te maken heeft. Ondernemers zoals de bakkers maar ook de verenigingen, dorps en wijkgebouwen zijn op korte termijn geholpen met deze steun. Voor de lange termijn zal men moeten investeren in nieuwe minder energie vragende installaties en de vraag is of dit voor deze groepen mogelijk is. Een bijzondere tijd met veel onzekerheid voor alle mensen. Door het lokaal en regionaal te benaderen kunnen we sneller tot hulp en oplossingen komen. Het gaat om mensen en daarom, Jij staat centraal voor Nieuw Sociaal.

Fractie Nieuw Sociaal

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *