Keek op de week 20 – Lange termijn visie

Wat is lange termijn denken in de Politiek? Dit is een lastige vraag voor veel politici en eigenlijk voor ons allemaal. We leven van dag tot dag, van weekend naar weekend en van zoveel mogelijk gebruik maken van alle tijd die er is. Wij doen dit omdat wij alles willen beleven en meemaken wat er te doen is op deze prachtige planeet aarde. Dat invullen van de tijd doen veel mensen ook om iets te kunnen betekenen voor de ander, voor de toekomst van allen die na ons komen. Mensen zijn daarmee echt bezig met de lange termijn en dit lange termijn denken daar heeft de politiek en daarmee de samenleving  behoefte aan.

Energietransitie

Deze week hebben wij de plannen voor de energietransitie van het college mogen zien in een interessante presentatie. De basis voor veel plannen en initiatieven komt vanuit de inwoners zelf. Denk aan warm Heeg, plannen in Bolsward, aqua thermiek-plannen voor ‘Het Eiland’ in Sneek,  initiatieven in Wommels,  Workum,  Koudum,  Deersum enz. Allemaal ontstaan door mensen die tijd maken om hiermee actief mee te zijn. Nieuw Sociaal is van mening dat initiatieven van onderop onderdeel moeten zijn van de energieveranderingen. Hierdoor krijg je de inwoners mee en is er draagvlak voor de veranderingen die moeten worden gedaan om doelen te kunnen behalen.  Dat draagvlak moet er dan wel zijn. En soms gemobiliseerd worden. Voor “Warm Heeg” moet 70% van de inwoners zich aanmelden om de plannen ook daadwerkelijk te kunnen uitvoeren. De komende weken zijn cruciaal voor dit project en voor 1 juli zal duidelijk zijn of dit percentage is behaald. De energie transitie moet een samenwerking zijn tussen inwoners,  de gemeente en de landelijke overheid.

Nieuw Sociaal is van mening dat energie een basisvoorziening is. De overheid – en het liefst de gemeentelijke overheid – moet verantwoordelijk zijn voor de totale energievoorziening. Dit is nodig om alle mensen tegen een redelijke prijs energie te kunnen leveren die nodig is als eerste levensbehoefte. Nieuw Sociaal verwacht dat het college hiermee rekening houdt als het gemeentebestuur met plannen over energietransitie gaat komen.

Onderwijshuisvesting

Lange termijn visie is ook nodig wanneer het gaat om schoolgebouwen. Goed onderwijs is de basis van de ontwikkeling van kinderen. De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van het basisonderwijs, speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs. De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het leveren van goed onderwijs.

Gemeente SWF heeft veel kleine kernen waar scholen staan. Van het aantal leerlingen per school hangt het af of een schoolbestuur besluit om een school in wijk  dorp of stad te sluiten wanneer het geven van goed onderwijs niet meer mogelijk is.  Nieuw Sociaal wil bestaande scholen behouden, als ouders en schoolbesturen dit willen.

Dan moeten we wat creatiever worden met de schoolgebouwen. Deze moeten vaker in multifunctionele gebouwen komen. Want wat gebeurt er nu in de praktijk? Ouders laten hun kinderen niet automatisch naar de dichtstbijzijnde school in het dorp gaan.  Vaak omdat bepaalde voorzieningen in of bij een kleine school niet aanwezig zijn, zoals kinderopvang, peuteropvang, naschoolse opvang e.d. In een multifunctioneel gebouw (met ook andere activiteiten dan onderwijs) is de kans groter dat er onderwijs gegeven kan blijven worden.

Verder gaat het voortgezet onderwijs nu al creatief om met het aanbieden van verschillende niveaus waardoor de vestigingen kunnen worden behouden. (Op dit moment in Koudum. Bolsward en Sneek). Wellicht kan het basisonderwijs dit ook gaan doen: onderbouw in dorp of wijk A en de bovenbouw in dorp of wijk B.

Verder moeten we bedenken of er scholen inpasbaar kunnen worden gemaakt bij de bouw in dorpen,  wijken en steden. Maar de effecten op andere scholen moet dan wel goed worden mee genomen. Zo plopte laatst ineen op dat er mogelijk een nieuwe school in Harinxmaland (Sneek) zou komen. Maar gaat dit dan niet ten koste van de scholen in IJsbrechtum of Scharnegoutum?

We moeten keuzes maken vanuit het perspectief van de lange termijn. Nieuw Sociaal gaat hier op een positieve manier mee om. Vanuit het denken in kansen voor de scholier, zijn / haar ouders en overige inwoners is de lange termijn heel dichtbij, Omdat:  jij staat centraal bij Nieuw Sociaal.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *