Keek op de week 3

Deze week was de week van de commissievergaderingen voorafgaande aan de raadsvergadering van 2 februari 2023. De gemeente staat er financieel goed voor, er is geld om zaken aan te pakken die om een oplossing vragen. Nieuw Sociaal is van mening dat investeren in eerde gemaakte afspraken en zaken die al langer spelen nu voorrang moet krijgen. Het college zet in op veel nieuw beleid, denkt te weinig na over wat er nog gedaan moet worden. Wij denken aan het armoedeprobleem en de schuldsanering o.a.. Waarom ontbijttasjes op verschillende basisscholen? Hetgeen wat nu wordt uitgebreid naar meerdere basisscholen. Waarom accepteren wij dit? Wat is de oorzaak waardoor kinderen geen ontbijt krijgen voor school, wat gaat er mis in deze gezinnen? Waarom wordt de oorzaak van het probleem niet aangepakt? De landelijke overheid trekt zelfs miljoenen uit om ontbijt- en lunchpakketten uit te delen op veel meer scholen. Nieuw Sociaal wil dat de oorzaak van het probleem wordt opgelost, dat wij stoppen met pleisterplakken.

Dat geldt ook voor de mensen die gebruik maken van de bijstandswet. De gemeente telt ruim 2500 mensen die gebruik maken van de bijstandswet. Nu er veel vacatures zijn, verwacht je dat er een uitstroom uit de bijstand op gang gaat komen. Maar helaas dit gebeurt niet. Wat is de oorzaak dat er geen uitstroom op gang komt? Voor ons ligt ook hier het probleem bij de overheid zelf. Werk moet lonen. De bijstand is een tijdelijke voorziening met als doel uitstromen naar ander werk. Mensen zitten jaren in de bijstand, aangevuld met toeslagen en andere zaken. Wanneer dit tijdelijk is, dan is dat prima. Maar het lijkt nu een structurele voorziening te zijn. Nieuw Sociaal wil in de raad van 2 februari een amendement indienen om in twee jaar 250 mensen uit de bijstand te laten stromen naar betaald werk. Door een pilot te starten dat mensen, wanneer werken niet lukt, om welke reden dan ook, men terug kan vallen op de oude afspraken van de bijstandswet. Dit moet een prikkel zijn om bepaalde zekerheden die men nu heeft te behouden wanneer het mis gaat.

Ook de verkeersveiligheid is een onderwerp waar wij aandacht voor vragen in de raad. In het buitengebied van de gemeente zijn veel kleine wegen die geen wegmarkering hebben zoals witte strepen, katte ogen of andere voorzieningen. Denk aan de weg Bozum Easterwierum, de Kliuw Hartwerd, Burgwerd enz. Investeer in deze verkeersveiligheid voor allereerst de eigen inwoners maar ook voor bedienend verkeer als vrachtvervoer en hulpverlening.

Nieuw Sociaal wil alle inwoners betrekken bij de inrichting en het beleid van de gemeente. Wanneer er inwoners zijn die advies willen geven of die ideeën hebben om in te brengen in de raad, dan horen of lezen wij dit graag. Laat u horen, wij zitten in de gemeenteraad voor de inwoners. Omdat, jij staat centraal bij Nieuw Sociaal!

M 06-25211828 Pieter Greidanus.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *