Keek op de week 39

Deze week stond in het teken van overleggen, voorlichting en de raadsvergadering die op donderdag 29 september plaatsvond. Het grootste onderwerp op dit moment is de hoge energierekening en de inflatie waar veel mensen nu mee te maken hebben. Er wordt veel gepraat in de politiek zonder dat er duidelijke antwoorden komen. Niet alleen landelijk gebeurt dit, ook in onze gemeente zien we dit terug. Op vragen van partijen tijdens raadsvergaderingen gaat de wethouder in op wat er wordt onderzocht, maar een echt concreet plan is er niet.

Nieuw Sociaal stelde de vraag “wanneer het huis in brand staat, dan moet er toch direct iets gebeuren?” De wethouder heeft daarop toegezegd dat er geen vereniging, wijk of dorpshuis gesloten gaat worden door de energiecrisis. Hier houden wij het college aan. Daarnaast hebben wij aandacht gevraagd voor het sluiten van de dorpswinkel in Oppenhuizen. Hier hebben wij onder andere gevraagd hoe het zit met de mensen die er werkten met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op deze vraag gaf de wethouder aan om te kijken naar initiatieven die er komen en zijn om zodoende mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op alle mogelijke manieren te ondersteunen naar een andere werkplek, samen met ondernemers en onderwijs.

In het kader van ondernemers en onderwijs, vinden wij dat jongeren die van het speciaal onderwijs of het MBO komen zonder diploma, de gelegenheid moeten krijgen om te laten zien wat ze kunnen. Het is belangrijk dat er gekeken wordt naar de competenties van deze jongeren. Samen met Empatec, ondernemers en onderwijs is er meer mogelijk dan waar nu op wordt ingezet.

Een andere actualiteit, is verwoord door Jacoline Engelmoer. Jacoline heeft Offingawier op de kaart gezet wanneer het gaat om verkeersproblematiek. Voor het Pottenplan zijn ontwikkelingen in een vergevorderd stadium. Dit voor vernieuwing en uitbreiding. De verkeersdrukte die dit geeft aan Offingawier wordt hierin niet in meegenomen terwijl Offingawier al jaren vraagt om een oplossing voor de huidige, schrijnende verkeerssituatie. In een motie voor de raadsvergadering van oktober gaan wij het college vragen om, samen met het Pottenplan de verkeersproblematiek aan te pakken op te lossen.

Tot slot de discussie over het aansturen van Empatec. Deze discussie gaat nog wel even door. Een voorstel van het college om te besluiten over een plan voor het opnieuw inrichten van het bestuur is te onduidelijk om hier een besluit over te nemen. Het stuk is van de agenda gehaald en komt in oktober opnieuw in de raad. Al met al een interessante week, omdat het gaat over de inwoners van Súdwest. En juist om deze inwoners gaat het, want jij staat centraal bij Nieuw Sociaal.

Pieter Greidanus, week 39

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *