Keek op de week 4

Een week met allerlei overleggen, bijeenkomsten en excursie. Het is goed dat de raad en het college meer buiten het gemeentehuis actief zijn. Op locatie vergaderen werkt laagdrempeliger, mensen die anders niet snel van zich laten horen doen dit op locatie of in de buurt wel. Daarnaast is er een behoorlijke aantal nieuwe raadsleden die op deze manier kennis kunnen maken met de vele kernen in de gemeente. We mochten ook een bezoek brengen aan de afvalverwerker Omrin in Oudehaske. Wat hier wordt gedaan met ons afval is uniek. Men spreekt niet meer van afval, maar men noemt het grondstoffen. Grondstoffen die gebruikt worden in vele nieuwe producten die wij gebruiken in ons dagelijks leven. Ook het gas wat wordt gewonnen door vergisting wordt optimaal ingezet voor de bedrijfsvoering van De Omrin. Zo rijdt het wagenpark van De Omrin op de energie die men zelf opwekt. De Omrin is een samenwerkingsverband, een gemeenschappelijke regeling waarvan vijfendertig gemeenten eigenaar zijn.

Voor een bijeenkomst over de economisch toekomst als gemeente SWF waren wij te gast bij Visser Jachtbouw in Workum. Een familiebedrijf dat zich richt op interieurbouw voor luxe jachten en schepen. De ondernemers zijn positief en realistisch over de toekomst van hun bedrijf. Ze hebben te maken met personeelskrapte en moeite om de juiste materialen te kunnen inkopen. Dit zien zij ook als kans door automatisering en het inzetten op alternatieve materialen voor het maken van de nodige producten en onderdelen voor de scheepsbouw. Men is zich bewust van de transitie van de economie, waar de wereld mee te maken heeft en men speelt hier prima op in.

Op uitnodiging van LTO Noord, afdeling SWF om in gesprek te gaan over de landbouw in SWF is interessant en leerzaam. Jonge ondernemers die toekomst zien in het agrarisch bedrijf ondanks alle moeilijke onderwerpen waar men mee te maken heeft. Bedrijven die bezig zijn met innovatie om methaan en stikstof nog meer te beperken door het aanleggen van nieuw systemen en computermodellen. Het bezoek aan foeragebedrijf Van der Wal in het Heidenskip laat zien dat de krimp van het aantal boeren invloed heeft op de bedrijfsvoering van dit veevoerbedrijf. Door als bedrijf je te onderscheiden in service en het specialiseren in nieuwe voederproducten probeert men het verschil te maken als foeragebedrijf. Het bezoek aan een melkveebedrijf in het Heidenskip maakt duidelijk waar de agrariërs tegen aan lopen door nieuwe en andere wet en regelgeving. Dit bedrijf heeft te maken met een stalvloer die niet voldoet aan de emissie-eisen binnen de huidige wet- en regelgeving. De huidige vloer is nog lang niet afgeschreven en is aangelegd binnen de wet en regelgeving die toen de norm was. Ondanks deze teleurstelling een bedrijf waar het enthousiasme en het ondernemerschap vanaf straalt.

Bij loonbedrijf Buma in het Heidenskip is men voorbereidt op de toekomst. Een bedrijf dat zelf machines en tractoren aanpast om de veranderingen in de landbouw goed uit te kunnen voeren. Men woont leeft en werkt in een Natura 2000 gebied. Dit geeft mogelijk behoorlijke beperkingen in de bedrijfsvoering van alle ondernemers in dit gebied. Zowel de agrariërs, de foeragehandelaar en het loonbedrijf zijn realistisch en positief over de toekomst. Het besef dat er iets moet veranderen binnen de landbouw, daar is men van overtuigd. Wat op korte termijn nodig is, duidelijkheid met een lange termijn visie van de regering in Nederland en Brussel. De landbouw is de basis van ons voedsel en daarmee de basis voor het welzijn van ons allemaal. Ook daarom, jij staat centraal bij Nieuw Sociaal.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *