Keek op de week 42

Deze week stond in het teken van de programmabegroting die het college aanbiedt aan de raad. Simpel gezegd staat in de programmabegroting hetgeen wat het college gaat doen en hoeveel geld dit gaat kosten. De gemeente heeft een begroting van € 315 miljoen euro. Een enorm bedrag, waarvan € 167 miljoen besteedt wordt voor het sociaal domein, zoals zorg WMO (wet maatschappelijk ondersteuning) onderwijs, bijstand, armoedeaanpak enz. Dan gaat er een deel naar onderhoud kapitaalgoederen zoals wegen, bruggen, fietspaden enz. en een deel gaat naar de bestuurskosten zoals de salarissen van ambtenaren.

Als raadslid betekent dit een grote verantwoordelijkheid omdat het geld is wat door ons als belastingbetaler wordt betaald. Het is nodig om verantwoorde beslissingen te nemen op welke manier gaan wij dit geld goed besteden. Het is een uitdaging voor Nieuw Sociaal om te bereiken dat er op een andere manier gelden worden besteedt. Meer geld is niet de oplossing voor veel onderdelen binnen de gemeente. Het hebben van een toekomst voor mensen in de armoede, bijstand en chronisch zieken enz. moet de basis zijn en dan voor lange termijn. Dit is ook de bedoeling van de verkeersproblematiek Offingawier. Samen met het ontwikkelen van het Pottengebied moet dit worden opgepakt. Het gaat om welzijn van alle inwoners en dat is de uitdaging waar Nieuw Sociaal aan mee wil werken. Omdat: Jij staat centraal voor Nieuw Sociaal.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *