Keek op de week 43

Een week met de commissie vergaderingen die allemaal gaan over de programmabegroting.

Interessant om te horen van de collega partijen hoe zij denken en wat zij vinden van de voorstellen van het college die met concrete plannen komt over alle onderwerpen die gaande zijn binnen de gemeente. De bijdrage van Nieuw Sociaal in de verschillende commissies, is positief ontvangen.

Het college wil inzetten op bouwen 1000 woningen in deze periode tot 2026. Dit gaat erg moeilijk worden waardoor er naar alternatieven wordt gekeken. Nieuw Sociaal heeft wat ook in het verkiezingsprogramma, wonen op het water ingebracht en dit is positief ontvangen. Inbreiding in dorpen wijken en steden, denk aan de leegstaande panden heeft de aandacht van het college en zij gaat hier meer op inzetten. Daarnaast heeft Nieuw Sociaal aangegeven denk na over hoe willen mensen wonen, is aankoop van landbouwgrond altijd de beste optie, wees hier voorzichtig mee omdat wij het open landschap willen behouden. Het college zet hoog in op de ontwikkeling van Sneek en Bolsward als groei kernen en op het ontwikkelen van nieuwe industrieterreinen. Nieuw Sociaal heeft aangegeven dat dit nooit ten koste mag gaan van de dorpen en kleinere steden als Makkum Wommels Workum enz. Het sociaal domein waar meer dan de helft van de begroting aan wordt uitgegeven is een lastig iets. Vooral omdat 80% van het geld hiervoor bedoeld, wordt bepaald door de taken die de landelijke overheid aan de gemeenten heeft toebedeeld om uit te voeren.

Armoede bestrijding, ondersteuning dorpshuizen, wijkgebouwen, ondersteuning sportvoorzieningen enz. hier hebben wij extra aandacht voor gevraagd. Dan gaat het niet alleen om meer geld maar vooral om ondersteuning bij bestuurszaken, zoals de vele eisen en voorwaarden waar een bestuur verantwoordelijk voor is. Ook het duurzamer maken van deze voorzieningen is een onderdeel wat in gezamenlijkheid uitgevoerd moet worden. Daarnaast hebben wij aandacht gevraagd voor het onderwijs van Nieuwe Nederlanders, de stages en de werkplekken die zij in gaan nemen in de samenleving. De gemeente is verantwoordelijk voor onderwijs en taal opleidingen, vooral de taalondersteuning van deze mensen vraagt om meer aandacht. Nieuw Sociaal heeft ingebracht dat de energie toeslag voor studenten mogelijk moet worden. Gemeenten als Enschede en Utrecht hebben dit geregeld en SWF moet hierin volgen. Het gaat om een beperkte groep studenten die in de dorpen en steden wonen. Nieuw Sociaal heeft het college gevraagd om de OZB dit jaar niet met de inflatie correctie te verhogen. Het gaat om een verhoging van 3% . Deze extra kosten voor eigenaren van woningen en panden, zijn kosten die bovenop de extra energie kosten, inflatie en andere zaken komt. Door deze correctie niet toe te passen komt de gemeente de inwoners direct tegemoet en is de rol van de gemeente zichtbaar voor de inwoners. Het college gaat dit uitzoeken, in de raad van 10 november wordt meer duidelijk.

Wij leven in onzekere tijden door de oorlog in Oekraïne, het wantrouwen in de politiek en de onzekerheid over de toekomst. De uitdaging is door samen het beste voor de inwoners te doen, door het makkelijker maken van wet en regelgeving, meer verantwoordelijkheid voor de inwoners en vooral vertrouwen te geven aan mensen die verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen. Omdat, Jij staat centraal voor Nieuw Sociaal.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *