Keek op de week 44

Nieuw Sociaal is de week gestart met de bijeenkomst in cultureel centrum Lewinsky in Sneek. Een bijeenkomst samen met de DND, de nieuwe denktank. DND is een groep onafhankelijke denkers die als doel hebben de politiek dichter bij de mensen te brengen. Samen met ongeveer veertig belangstellenden is dit een geweldige bijeenkomst, met ruimte voor vragen en opmerkingen uit de zaal. Niet in de sfeer van afzeiken van anderen, maar opbouwend, met als doel veranderingen in gang zetten. Dit organiseren van onderop, met (politieke) partijen, die van onderop, bestaande problemen en zorgen willen aanpakken en oplossen. Nieuw Sociaal past in deze manier van denken en werken met als doel veranderingen daadwerkelijk te benoemen en hier wat mee te doen. De gemeente is de eerste overheid dit betekend dat inwoners voor veel zaken eerst bij de gemeente aankloppen. De gemeente is op dit moment meer een loket van de landelijke overheid, dan dat zij zelf taken mag uitvoeren en beslissingen kan nemen over, zorg, inkomen toeslagen enz. En daar zit het probleem wat speelt tussen de inwoners en het wantrouwen in de overheid. Van de landelijke overheid hoeven wij op dit moment geen veranderingen te verwachten omdat de partijbelangen voor het volksbelang gaan in Den Haag.

Deze week heeft het college het aangedurfd om af te wijken van Haags beleid. Het gaat om de minimumtoeslag energievergoeding. Niet alleen mensen met 120% minimumloon krijgen deze toeslag, maar ook mensen met een inkomen van 140%-160% krijgen een deel van de toelage die beschikbaar is. Waar Nieuw Sociaal eerder heeft aangegeven dat ook studenten recht hebben op deze energietoeslag ook daar heeft het college mee ingestemd. Een ontwikkeling die aandacht vraagt blijft de woningbouw. Er zijn veel plannen vooral in de steden Sneek en Bolsward, maar hoe komt het met de uitvoering? Wat doet dit college, met de initiatieven uit de dorpen en de andere steden, zoals inbreiding, wonen op het water, verbouw beeldbepalende boerderijen enz.? Niet alleen de steden hebben woningen nodig SWF bestaat omdat het platteland zorgt voor een prachtige woon en werkomgeving, waar toeristen gasten zijn en de inwoners de eigenaren. Vanuit deze verantwoordelijkheid kunnen wij samenleven en genieten van al het goede binnen onze gemeente! Omdat, Jij staat centraal bij Nieuw Sociaal.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *