Keek op de week 45

Deze week de algemene beschouwingen van de gemeenteraad en het vaststellen van de programmabegroting. Een belangrijk en indrukwekkend moment in het politieke jaar. Alle 11 politieke partijen vertellen wat zij in het komende jaar willen doen en hoe zij dit willen bereiken. De bijdrage van Nieuw Sociaal stond in het teken van; veranderen, anders denken anders doen. Hebben aandacht gevraagd voor de rol van de gemeente in het politieke bestel in Nederland. Den Haag kan niet waarmaken wat zij belooft en schuift veel taken, zonder geld, door naar de gemeenten. De gemeente is een loket geworden van de landelijke overheid. Dit belemmert gemeenten en daarmee de raad om maatwerk te leveren op zaken die in de gemeente spelen. Denk de WMO-taken, armoedebestrijding, schuldhulpverlening en het werk van gebiedsteams.

Nieuw sociaal is van mening dat de gemeente verantwoordelijk moet worden voor het beleid en de financiering van deze taken. Nieuw Sociaal, heeft een amendement ingediend, voor het opzetten van een eigen gemeentelijk energiebedrijf. Dit is nodig omdat wij te afhankelijk zijn van anderen en andere landen wanneer het gaat om energielevering en de energiekosten, terwijl er zoveel energie wordt opgewekt in de eigen omgeving. Dit amendement is aangenomen door de raad en het college moet nu onderzoeken op welke manier dit mogelijk kan worden gemaakt. Nieuw Sociaal heeft een motie ingediend om de energietoeslag minima, die dit jaar wordt ingezet, ook in 2023 in te zetten. Deze motie hebben wij na discussie en de antwoorden van het college eerst aangehouden, de reden is, dat de landelijke overheid bezig is met plannen om inwoners tegemoet te komen met een regeling die landelijk wordt vastgesteld, maar door de gemeente moet worden uitgevoerd, loketfunctie dus.

Wanneer deze plannen niet voldoende zijn voor onze inwoners, dan dienen wij de motie in februari 2023 opnieuw in. Het voorstel om de OZB niet te verhogen met de indexatie van 3% heeft geen meerderheid gekregen. Het college en andere partijen zijn van mening dat de minder opbrengst OZB van € 600.000, – niet verantwoord is terwijl een behoorlijk overschot is in de programmabegroting van bijna 5 miljoen. Een gebaar van de gemeente naar de inwoners is op dit moment niet haalbaar. Als laatste heeft Nieuw Sociaal aangegeven dat, nu er voldoende geld is de komende jaren, los de problemen die er zijn in de samenleving nu eerst eens op. Meer geld is niet de oplossing, we vullen gaten, maar het probleem blijft bestaan. Ontbijttasjes op scholen omdat ouders/verzorgers geen ontbijt kunnen betalen moet niet kunnen. Zorg ervoor dat kinderen thuis kunnen ontbijten en zorg ervoor dat de ouders/verzorgers dit zelf organiseren. De voedselbank, moet overbodig zijn, zorg ervoor dat de basis op orde is bij alle inwoners. Die basis is; voedsel, energie en zorg en deze moet gegarandeerd zijn door de overheid voor alle inwoners, dit omdat jij staat centraal bij Nieuw Sociaal!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *