Keek op de week 46

Een week met veel onderwerpen die ons allemaal aangaan. Politiek is niet altijd interessant en voor veel mensen een ver van mijn bed show. Op zich is dit geen probleem, dit betekent dat veel mensen tevreden zijn en geen contact met gemeente of politiek nodig hebben. Om dit zo te houden moeten er wel besluiten worden genomen over tal van onderwerpen. Hoe ga je met die onderwerpen om als partij Nieuw Sociaal? Deze week zijn we gestart met de; denktank, een initiatief van ons bestuurslid Andrea Beunk-Teders uit Jutrijp. Samen met mensen uit de gemeente praten over onderwerpen die ons binnen de gemeente bezighouden. Iedereen kan meedoen aan deze denktank met als doel, onze partij Nieuw Sociaal, echt het verschil te laten maken in de gemeentepolitiek. Een waardevolle bijeenkomst die wordt vervolgd begin december. Mocht u dit lezen meldt u gerust aan om mee te denken en te spreken over wat u bezighoudt en verwacht van de politiek.

Op donderdagavond de raadsvergadering met een motie vreemd van Nieuw Sociaal over de verkeersproblematiek Offingawier. Dit onderwerp hangt samen met de ontwikkeling van het Pottengebied. De ontwikkeling van het Pottengebied gaat door, wat gevolgen heeft voor de verkeersdruk in en door Offingawier. Nieuw Sociaal wil dat deze twee zaken aan elkaar gekoppeld worden en dat Offingawier ontlast moet worden van de verkeersdruk van dit moment. Via een motie, ingediend door Nieuw Sociaal, moet het college nu echt werk maken om binnen een bepaalde termijn met voorstellen naar de Raad te komen die de verkeersoverlast van Offingawier moet oplossen. Op deze manier zijn ook moties aangenomen over, aanleg bufferzone Folsgare, loopt al 20 jaar, Beschutwerk, mensen die afstand tot de arbeidsmarkt hebben moeten vanuit onderwijs of op een andere manier sneller richting een plek in de sociale werkvoorziening aan het werk kunnen gaan.

Een beladen onderwerp tijdens deze raad is de aansturing en het besturen van Empatec. Beladen omdat de een deel van de gemeenteraad het niet eens is met een voorstel van het college van B&W over de herinrichting van het aansturen van Empatec via een gemeenschappelijke regeling. Nieuw Sociaal heeft haar bedenkingen uitgesproken en samen met GroenLinks via een motie het college gevraagd zaken in het voorstel aan te passen. Deze motie is unaniem aangenomen door de raad. Omdat oppositiepartijen niet tevreden zijn met de uitkomst van het debat hebben zij een motie van afkeuring ingediend tegen de Wethouder sociaal domein. Nieuw Sociaal is tegen deze motie van afkeuring omdat de Wethouder de eerdergenoemde motie, samen met Groen Links, heeft aangenomen. Ook is de motie te persoonlijk gemaakt op de wethouder alleen. Een wethouder op dit dossier, is niet persoonlijk verantwoordelijk, maar doet alles in samenspraak met het college. Wij zijn ook tegen deze motie omdat het voor de verhoudingen in de raad nooit goed is om dit middel in te zetten. Samen moeten we het doen, omdat: Jij, staat centraal bij Nieuw Sociaal. Noflik wykein.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *