Keek op de week 48

Geweld tegen vrouwen is een onderwerp dat nog steeds om aandacht vraagt en dat in een tijd van beschaving en gelijkheid. Jacoline Engelmoer is afgelopen weekend actief geweest om hier aandacht voor te vragen. Het onderwerp is actueel door het gedrag van vooral mannen die erg ingenomen zijn met zichzelf vanuit overtuiging, geloof of arrogantie. Respect voor alle mensen, wie of wat die ook is, dat is de basis van onze partij Nieuw Sociaal en daar vragen wij oprecht aandacht voor.

Dat er zaken gebeuren in een samenleving is goed in beeld bij het Sociaal Collectief, de welzijnsorganisatie in de gemeente. Aandacht voor mensen die het zelf niet kunnen, van jong tot oud. De zorgen en problemen van deze mensen in de stad en op het platteland worden groter. Er is veel aandacht voor de minima en mensen in de bijstand, maar de mensen die net iets meer verdienen dan het minimum vallen buiten de vele regelingen die er zijn. Hier moet echt aandacht voor zijn de komende tijd. Wij als Nieuw Sociaal hebben hier eerder aandacht voor gevraagd en dit wordt nu bevestigt vanuit de praktijk.

De ontwikkelingen in Bolsward, het groene hart en de sportcarrousel zijn opnieuw aan de orde en worden steeds concreter. Hierbij is het belangrijk dat er samenwerking en draagvlak is om tot uitvoering te komen. De betrokken verenigingen en anderen doen geweldig hun best om iedereen te betrekken bij de totstandkoming van deze plannen, onze complimenten aan alle betrokkenen.

De musea in SWF hebben een goede samenwerking. Samen hebben zij plannen ingediend om tot nieuw beleid te komen voor de lange termijn. Meer geld is vaak de vraag, maar er is veel meer cultuur in de gemeente welke ook ondersteuning vraagt. Dit betekent dat wij keuzes moeten maken als Raad, een uitdaging voor alle betrokkenen.

De woningbouw in Blauwhuis is een onderwerp wat het dorp zelf op de agenda heeft gezet. Deze week de tweede bijeenkomst waarin de gemeente de inwoners de beoogde locaties voor Nieuwbouw in te kleuren met woningen, type woningen en de aankleding van het geheel. De meer dan zestig aanwezigen, waarvan 90% jongeren, hebben duidelijk aangegeven wat kan en wat zij als kansrijk zien. Concrete plannen, gemaakt door het dorp zelf, gefaciliteerd door de gemeente en ingericht naar de wensen van het dorp. Een voorbeeld naar andere kernen, maar ook voor de gemeente om meer initiatieven op deze manier op te pakken en uit te gaan voeren. Het betekend draagvlak, minder bezwaarprocedures door de verantwoordelijkheid bij het dorp en de inwoners te laten. Nieuw Sociaal ondersteunt deze manier van werken van harte, omdat: Jij staat centraal bij Nieuw Sociaal.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *