Keek op de week 49

Maandag 5 december Sinterklaas. Een prachtige traditie voor jong en oud welke zich langzaam meebeweegt in de veranderingen die de huidige tijd vraagt. Veranderingen zijn van alle tijden. De uitdaging is om alle mensen mee te nemen om zich goed te voelen bij deze veranderingen en daar moeten de overheid en de gemeente beter hun best voor doen. Teveel mensen haken af omdat men niet snapt waar de politiek mee bezig is. Teveel mensen kunnen momenteel niet meedoen aan de welvaart waar wij zo trots op zijn in Nederland. Voedselbanken zijn een geaccepteerd onderdeel geworden in de samenleving. Ontbijtpakketten op basisscholen dreigen ook normaal te worden in Nederland. De vraag is op welke manier kunnen we dit veranderen en tot een structurele oplossing komen.

Nieuw Sociaal heeft zich in de commissievergaderingen deze week kritisch uitgelaten over o.a., nieuwbouw Buitendienst in Bolsward en de nieuwbouw van de Klameare Workum. De nieuwe Klameare, wat betekend dit voor dat andere dorp-, wijk- en MFC gebouwen in de gemeente? Meerdere voorzieningen staan financieel onderdruk door eerst Corona en nu de energielasten en inflatie. Is investeren in Nieuwbouw, met een verwacht exploitatie tekort van minimaal € 150.000,- een verantwoorde investering op dit moment? Hetzelfde geld ook voor de investering in de buitendienst in Bolsward. De huidige buitendienst heeft aanpassingen en investeringen nodig, ook in Heeg en Koudum. Totale nieuwbouw in Bolsward lost niet alles op zoals de bereikbaarheid, dienstbaarheid van de gemeente naar haar waar we het voor doen.

Nieuw Sociaal is kritisch, niet omdat wij tegen deze nieuwbouw zijn, maar kritisch omdat wij teveel mensen zien en kennen die niet volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. Door de voedselbank en de ontbijtpakketten lossen we het armoedeprobleem niet op. We moeten investeren in mensen, investeren in het voorkomen dat kinderen opgroeien in armoede. Nieuw Sociaal is van mening dat er eerst geïnvesteerd moet worden in de oplossing van het ontstaan van armoede en het te weinig inkomen van mensen die net boven het minimabedrag verdienen om in aanmerking te komen voor de toeslagen. Toeslagen waarmee de landelijke overheid tijdelijk de eerste armoede mee denkt te bestrijden. Meer mensen krijgen te maken met zorgen en financieel moeilijke tijden. Het is tijd om de oorzaak van de armoede problemen te benoemen en op te lossen, met als doel, geen voedselbanken en ontbijtpakketten meer in de gemeente. Het college zegt, de basis op orde. De basis op orde betekend voor ons, eerst investeren in mensen, de basis op orde en daarna investeren in stenen! De gemeenteraad moet keuzes maken of mensen of kiezen voor stenen! Nieuw Sociaal kiest voor mensen, omdat, Jij staat centraal bij Nieuw Sociaal.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *