Keek op de week 5

De week van het vaststellen van de programmabegroting op gesteld door het college voor 2023. Besluit sluiting van de school Easterwierum, voorkeursrecht gronden Oppenhuizen en Easterein door de gemeente, het college. Belangrijke onderwerpen die gaan over het welzijn en het belang van de inwoners op korte en lange termijn. De programmabegroting bedoelt om zaken vast te leggen met daarbij ook het nodige geld is een pittige bezigheid.

De inbreng van Nieuw Sociaal is het voorstel om het ontbijtproject op de basisscholen af te bouwen. Wij zijn van mening dat dit niet moet kunnen in een land als Nederland. Eerst zijn het twee scholen die vanuit een Pilot meedoen aan dit project. Nu zijn het acht scholen die zich aansluiten bij dit project wat door de landelijke overheid en het Rodekruis wordt gefaciliteerd, de gemeente mag het samen met de scholen uitvoeren. Wij hebben via een motie gevraagd om eerst de oorzaak vast te stellen waarom kinderen zonder ontbijt op school komen. De oorzaak aanpakken, samen met de ouders verzorgers en de verantwoordelijkheid voor het verzorgen van het ontbijt te laten bij de ouders/verzorgers. Daarnaast zijn er zoveel regelingen binnen de gemeente en de landelijke overheid waar geen gebruik van wordt gemaakt. Kijk naar wat er is en zet die regelingen goed in, voordat wordt overgegaan naar projecten als het schoolontbijt! Het college en andere partijen geven aan dit ook te zien en erkennen dit wel, maar vinden niet dat wij als gemeente een duidelijk geluid moeten laten horen dat dit ontbijtproject ingezet en doorgezet moet worden. Dus doorgaan met pleisterplakken en het probleem niet oplossen.

Het andere punt belijning buitengebied in het kader van verkeersveiligheid kan ook geen steun vinden in de raad. De wethouder wil hier geen prioriteit aangeven en houd vast aan het ingezette beleid wat leidend is. Wel investeren in verkeersveiligheid in de grotere plaatsen en steden, maar niet in het buitengebied en dat moet veranderen vindt Nieuw Sociaal.

De discussie over de sluiting van de school Easterwierum in de raad is er niet. Men erkent dat de route naar de sluiting niet goed is gegaan, ook de rol van de gemeente hierin is niet goed geweest erkend ook het college. Nieuw Sociaal heeft een voorstel gedaan om op korte termijn het nieuwe huisvestingplan basisonderwijs vast te stellen met daarin duidelijk aangegeven dat de regio, het buitengebied, recht heeft op een volwaardige onderwijsvoorziening passend bij de huidige tijd. Met daarbij ook een BSO TSO en alle andere voorzieningen waar ouders gebruik van kunnen maken. De situatie in Easterwierum is ontstaan door slechte communicatie, het niet nakomen van de afspraak om te onderzoeken of een nieuwe Streekschool in deze regio mogelijk kan worden gemaakt. De inwoners van Easterwierum voelen zich niet gehoord en zijn het vertrouwen in de onderwijskoepel KYK en de gemeente helemaal kwijt. Nieuw Sociaal is van mening dat een volledige onderwijsvoorziening in deze regio aanwezig moet zijn voordat Easterwierum sluit en de verbouw van de school in Bozum gaat beginnen. Een goed voorbeeld is de Mienskipsskoalle in de Lege gean.

Het voorkeursrecht op de gronden in Oppenhuizen heeft veel rumoer gegeven bij bedrijven en omwonenden. De eigenaar van de grond waar het omgaat heeft het aanbod gedaan om te kijken naar alternatieve locaties die ook in het bezit zijn van deze eigenaar. Het college houdt vast aan het opleggen van dit voorkeursrecht op dit perceel, wat niet op draagvlak steunt vanuit de directe omgeving. Nieuw Sociaal heeft geprobeerd het college en de overige partijen mee te laten stemmen om het voorkeursrecht niet in te zetten voor deze percelen en in overleg te gaan met de eigenaar voor alternatieve locaties in Oppenhuizen. Het college en de raad hebben dit afgewezen omdat het voorkeursrecht volgens hen betekend dat de gemeente de eerste koop wil, mocht het ooit verkocht worden. Dit kan wettelijk zo zijn, maar de gemeente neemt niet voor niets het voorkeursrecht op deze gronden er zit altijd een plan achter wat dit ook gaat zijn in de toekomst. Voor Easterein geldt hetzelfde. Voorkeursrecht, eerste koop, waarom doe je dat als gemeente, vertel duidelijk wat de plannen zijn voor de betreffende gronden op termijn. Neem de betrokkenen mee aan de voorkant van een traject, voorkeursrecht.

Wij zetten ons in om open en transparant de politiek, het college te controleren en te volgen. De manier van handelen op de genoemde onderwerpen door het college zijn ruim onvoldoende. Het gevolg is ontevreden burgers en onbegrip over de werkwijze en de communicatie van de politiek. Politiek dichter bij de mensen? Niet op deze manier. Daarom, Jij staat centraal bij Nieuw Sociaal.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *