Keek op de week 51- 52

Vorige week was het de laatste raadsvergadering van het jaar 2022. Het lijkt wel of het geld niet op kon tijdens deze vergadering. Verhuizing buitendienst, de hele buitendienst dus naar Bolsward. Kosten, € 32 miljoen. Voor deze verhuizing moet de milieustraat tijdelijk verhuizen naar Sneek. Kosten, € 1,5 miljoen. Wij hebben geprobeerd via een amendement dit alles op een andere manier in te richten. Waarom de tijdelijke verplaatsing naar Sneek, wanneer wij nu al weten dat de milieustraat naar een andere locatie verhuisd. Neem direct de nieuwe locatie mee waardoor kosten kunnen worden bespaard. Ook de inzet van Omrin kan mogelijk voordelen opleveren, maar helaas wilden de overige partijen hier niet in meedenken en doen. Daarnaast vinden wij dat de buitendienst iets is voor de medewerkers en de gemeente zelf, inwoners komen in principe nooit bij de buitendienst. Is het nodig om een locatie te bouwen waar zoveel geld mee gemoeid is, kijken we wel voldoende naar de belangen van de inwoners? Dan de bouw van de Nieuwe Klameare in Workum, € 6 miljoen. En nu met al een exploitatie tekort van € 190.000,- Per jaar. De overige partijen hebben dit met gulle hand beschikbaar gesteld. Wij hebben aangegeven moeite te hebben met deze manier van financieren, vooral omdat er ook een structureel exploitatietekort is. Op welke manier gaat het college andere aanvragen voor nieuwbouw, verbouw of renovatie van dorpshuizen, wijkgebouwen en ontmoetingsplaatsen? Hier komt geen antwoord op en voor de overige partijen hoeft dit ook niet duidelijk te worden. Nieuw Sociaal heeft voorgesteld om de exploitatietekorten van ontmoetingsplaatsen buiten het huidige en nieuwe beleid te organiseren, om iedere aanvraag van een dorpshuis wijkgebouw op dezelfde manier te kunnen beoordelen. Ook dit amendement heeft het niet gehaald. Wij zijn niet tegen de Klameare in Workum, de voorwaarden waarop dit tot stand komt die zijn niet goed en daarom hebben wij tegen gestemd. Een motie ingediend door GBTL, over de Woodbrookers, hebben wij positief mee ingestemd. De problemen binnen de jeugdzorg, met als dieptepunt de problemen bij de Woodbrookers, vragen om ander en nieuw beleid, te beginnen binnen de gemeenten.

Het jaar 2022; het jaar van het ontstaan van Nieuw Sociaal. Proberen op een andere manier naar beleid en planvorming te kijken met als doel het beste voor de inwoners. Het verschil maken is niet eenvoudig en dit kunnen wij als fractie nooit alleen bereiken. Samen met het bestuur van de partij is er de denktank opgestart, met als doel de fractie te voeden op onderwerpen die spelen of gaan spelen in de gemeente. Veel taken voert de gemeente uit als doorgeef luik van de landelijke overheid. Op zich kunnen we hier niets aan veranderen, maar door te wijzen naar alternatieven die goed zijn voor de inwoners, kunnen wij zaken in beweging krijgen en veranderen. In het jaar 2023 wil Nieuw Sociaal graag met iedereen in contact komen die een mening heeft, een voorstel, over zaken die moeten of kunnen worden veranderd. Iedereen is welkom om deel te nemen aan de denktank. Nieuw Sociaal is de partij van de inwoners, voor mensen die anders durven denken en doen.           Wij willen alle mensen bedanken die op wat voor manier dan ook, betrokken zijn bij de partij Nieuw Sociaal. Op 9 februari 2023 houden wij een bijeenkomst voor leden en belangstellenden in het dorpshuis van Offingawier. Nadere informatie komt nog.

Voor alle mensen, de beste wensen, voor 2023. Want jij staat centraal bij Nieuw Sociaal.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *