Keek op de week 6

Een nieuw week die begint met slecht nieuws, een grote natuurramp in Turkije en Syrië. Een ramp met nog meer ellende in een deel van de wereld waar mensen het, door oorlog en geweld, al moeilijk genoeg hebben om te overleven. Het raakt ook mensen die in onze gemeente wonen. Op scholen en ander plaatsen komen initiatieven op gang om de mensen in het thuisland te kunnen helpen en ondersteuning te bieden. Initiatieven van particulieren, kerken en anderen die laten zien dat de samenleving in staat is om samen te werken om anderen te helpen wanneer dit nodig is. Dit zonder dat er gekeken wordt naar geloof achtergrond of identiteit, zonder voorwaarden vooraf. Waarom is een ramp nodig om dit samen te kunnen bereiken?

Ook de week waarin Nieuw Sociaal haar eerste ledenvergadering houdt in het dorpshuis De Wier in Offingawier. Nieuw Sociaal is een vereniging waar leden aangeven wat zij belangrijk vinden om in te brengen in de gemeenteraad en daarbuiten. De eerste concrete stappen richting een volwaardige politieke partij zijn gezet. Dit kan alleen wanneer er een groep mensen is die zich hiervoor willen inzetten en die zijn er gelukkig. Wij staan voor het algemene belang, de inwoners. Door samen tot overleg en besluitvorming te komen over vele zaken die in de gemeente aan te orde zijn of komen. Dit kan op verschillende manieren, zoals de denktank van Nieuw Sociaal waar verschillende actuele  onderwerpen aan de orde komen en waar aandacht voor moet komen. Deze eerste ledenvergadering is de basis om als vereniging het andere geluid te laten horen op weg naar goede besluitvorming in de gemeenteraad.

Vanuit de denktank is ook het Politiek Café ontstaan. Dit initiatief is bedoeld om de inwoners te betrekken bij actuele onderwerpen die spelen in hun buurt. Deze week kwamen de thema’s Pottenvisie en de verkeersproblematiek in Offingawier daarin aan de orde. In dorpshuis De Wier waren meer dan vijftig belangstellenden aanwezig. Aan de hand van stellingen is de Pottenvisie behandelt. Ondernemers hebben aangegeven wat voor hen de motivatie is om het Pottengebied te herontwikkelen en te moderniseren en op welke manier. De natuurorganisaties geven aan op welke manier de natuur op een goede manier meegenomen moet worden in de Pottenvisie. De inwoners en belangstellenden geven aan wat voor de toekomst belangrijk is. Ze geven daarbij hun mening over de plannen voor de Potten.

Ook over de verkeersproblematiek in Offingawier wordt op een open en eerlijke manier aan de orde gesteld. Er is draagvlak voor herontwikkeling van de Potten met enkele aandachtspunten wanneer het gaat om het organiseren van activiteiten in dit gebied. De verkeersproblematiek ligt gevoelig wanneer het gaat over de gepresenteerde kaartjes waar twee varianten zijn aangegeven over de route van een mogelijk rondweg vanaf de rondweg Sneek. De zorg over het verplaatsen van verkeerstromen naar de omliggende dorpen en het overige buitengebied  kwam meerdere keren naar voren. Het aanleggen van een rondweg is niet de enige oplossing die bekeken moet worden om de verkeersproblematiek in Offingawier aan te pakken en beter te beheersen. Opmerkingen uit de zaal zijn o.a. ook handhaving op snelheid en het aanleggen van een fietspad door Offingawier waardoor verkeersstromen gescheiden worden en de veiligheid verbeterd voor iedereen.

Het sluipverkeer is de grootste veroorzaker van de verkeersproblematiek vindt men in Offingawier. Voorstellen om de Butlanswei anders in te richten, waardoor deze weg minder aantrekkelijk wordt voor sluipverkeer, is ook een opmerking die regelmatig wordt gemaakt. Het resultaat van dit Politieke Café is dat de verschillende meningen serieus worden meegenomen om tot een goed besluit te komen in de raad van SWF. De raad moet duidelijke keuzes maken voor de lange termijn over deze beide onderwerpen. Niet alles is mogelijk maar zorg als politiek voor duidelijkheid en perspectief voor alle betrokkenen. Omdat, jij staat centraal bij Nieuw Sociaal.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *