Keek op de week 7

De week van informatiebijeenkomsten en overleg ; Geitenboeren, inclusie en daarnaast het lastige dossier Werkbedrijf Fryslân West / Empatec. De geitenbedrijven lopen aan tegen de regels van bestemmingsplan en procedures. In Scharnegoutum is de bestemming van de boerderij, agrarisch bestemming ooit omgezet in een bedrijfsbestemming.  Omdat de bestemming niet duidelijk is kunnen hier geen geiten worden gehouden. De gemeente gaat de bestemming wijzigen, dit heeft tijd nodig gezien de procedures. In Raerd wil het bedrijf uitbreiden naar meer dan 1000 geiten. Dit vraagt om een nieuwe procedure. Tot 1000 geiten geldt andere wet en regelgeving dan wanneer meer dan 1000 geiten worden gehouden. Het gevolg is dat de betreffende Boer opnieuw de procedure moet volgen om een nieuwe vergunning te kunnen krijgen. De huidige wet- en regelgeving en dan vooral de mogelijke ziekteverschijnselen (longontstekingen) in de omgeving kunnen voor vertraging zorgen in de vergunningverlening voor dit bedrijf. Het RIVM heeft nog geen duidelijke regelgeving. Daarentegen voorziet en geitenboer in een behoefte binnen de huidige voedselketen. Zo wordt geitenmelk gebruikt voor babyvoeding en draagt bij aan het welzijn van mensen die te maken hebben met verschillende allergieën.

Inclusie; een breed onderwerp wat gaat over wie wij zijn als mensen en op welke manier wij met elkaar omgaan. Dan gaat het over lichamelijke beperking, geestelijke beperking, buitenlanders, geaardheid en zelfs over de Friese taal, wanneer kun je deze wel Fries of niet gebruiken. Dit onderwerp is heel persoonlijk. De ene persoon is toleranter dan de andere wat ook te maken heeft met opvoeding of is meegekregen vanuit huis. Dat wij rekening met elkaar moeten houden in ons gedrag en houding naar anderen heeft ook te maken met bewustwording. Mensen in een rolstoel zijn zichtbaar maar mensen met een geestelijke beperking niet altijd. Ook zijn er vooroordelen over nieuwe Nederlanders. Is het aan ons om te oordelen over iemand wanneer deze een andere geaardheid heeft dan wat wij normaal vinden? Wij, Nieuw Sociaal, zijn van mening dat INCLUSIE eigenlijk geen discussie moet zijn. Respect voor elkaar moet normaal zijn. Niemand bepaalt zelf waar en hoe men geboren is. Het gaat om mensen, iedereen telt mee.

Empatec; een boeiend en lastig onderdeel van de politiek in SWF. Samen met de gemeenten Harlingen, Fryske Marren en de Waadhoeke, zijn wij eigenaar van het sociaal werkbedrijf. De raadsenquête uit 2021 heeft laten zien dat er veel zaken niet goed zijn gegaan in de bedrijfsvoering en de controle door de betreffende gemeenten. Dit heeft het tot veel onrust geleid bij de werknemers van Empatec en de mensen waar het echt omgaat. Het college van B&W wil door met Empatec, samen met de andere drie gemeenten. De belangrijkste reden is dat de kosten van opheffen en uittreding uitkomen op € 52 miljoen. Het verliezen van kennis en ervaring van de mensen binnen het huidige Empatec, de werkleiders en bestuurders. De ontwikkelingen binnen de sociale werkvoorziening veranderen de komende jaren. Het SW bedrijf moet veranderen, naar een werkleerbedrijf,  samen met andere partners als onderwijs en ondernemers. Door beter en meer te kijken naar competenties van mensen te kijken wat men wel kan. De controle van de raad wordt anders en de raad krijgt meer inzicht in het wel en wee van Empatec als onderneming. Niet achteraf bij het kruisje tekenen, maar de raad wordt betrokken bij de bedrijfsvoering van het werkleerbedrijf Empatec. De gemeente SWF is de grootste gemeente en heeft de meeste mensen die gebruik maken van de WSW, mensen die werkzaam zijn bij Empatec. SWF krijgt in de stemverhouding een grotere rol welke overeenkomt met de inbreng en financiële bijdrage. Wij Nieuw Sociaal gaan inzetten op het borgen van de voorwaarden om inzicht en inspraak te garanderen wat nodig is. De rust en het vertrouwen moet terug binnen dit prachtige bedrijf en de werknemers moeten de aandacht krijgen die zij verdienen. De uitkomsten van de raadsenquête zijn verwerkt in de nieuwe plannen op weg naar de toekomst voor Empatec. Nieuw Sociaal ondersteunt deze voorstellen al moeten er nog wel stappen gezet worden. Het gaat om mensen. Daarom, Jij staat centraal bij Nieuw Sociaal

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *