Keek op week 9

De week van de voorjaarsvakantie voor veel mensen. Kinderen zijn vrij en ook ouders nemen een dag vrij om met de kinderen of met anderen iets anders te gaan doen dan wat men gewoon is om te doen. Pake en Beppe worden ingezet om een dagje op te passen, geweldig dat dit kan en dat Pake en Beppe hier tijd voor willen en kunnen vrij maken. Het is een rijkdom wanneer je als kind samen met Pake en Beppe iets kunt doen, anders dan met de ouders en anders dan op school. Generaties hebben elkaar echt nodig om van elkaar te leren, de normen en waarden die bij Pake en Beppe toch anders zijn dan thuis. Bij Beppe en Pake mag net iets meer, dan wat thuis niet mag en dat maakt het zo anders zo waardevol. Het samenleven, de waarde van dit samenleven, van verschillende generaties in de huidige samenleving zijn we kwijt geraakt door de doorgeslagen ik, ik, ik, maatschappij. Ouderen worden gezien als een kostenpost, worden op geld gezet en de samenleving mag er niet teveel last van hebben en de ouderen mogen vooral niet teveel kosten!

Begrijpt de politiek niet dat de oudere generatie zich altijd heeft ingezet voor het welzijn en de welvaart waarin wij nu kunnen en mogen leven? Beseffen politici niet dat ook zij ooit deel uit gaan maken van die oudere generatie? De kennis en ervaring van de ouder wordende mens is de basis voor de toekomst ons zelf en wij mogen dit doorgeven aan onze kinderen. Wij hebben elkaar zo hard nodig als verschillende generaties, kijk naar de problemen op de arbeidsmarkt. De kennis op vele terreinen is er niet meer of is afgedaan met, dit hebben we toch niet meer nodig en kunnen we vergeten. Bedenk wel dat de basis van veel problemen die nu spelen, als oorzaak hebben dat wij de basis, het doel waarom iets ooit is bedacht, totaal vergeten zijn. De politiek moet zich afvragen waar de huidige wet en regelgeving ooit voor bedoelt is. Is de bedoeling ooit gehaald, of maken we maar weer aanvullende wetten en regels? Het gevolg zien we nu gebeuren door het wout van wetten en regels op dit moment, blokkeert de ene wet de andere wet en de ene regel de andere regel. Zonder rechterlijke uitspraken lijkt er niets meer mogelijk. Wie regeert er eigenlijk in Nederland, de tweede kamer, het kabinet of de rechterlijke macht? Door samen met verschillende generaties samen te werken, te luisteren naar elkaar en vooral elkaar in waarde te laten als mens. Dan is het mogelijk om terug te keren naar de basis, waarom hebben we ooit dat gedaan en wat was het doel en zijn de doelen gehaald.

Op deze manier wil Nieuw Sociaal politiek terug brengen naar de basis, de inwoners, de mensen waarvoor wij zijn gekozen om hen te vertegenwoordigen in de gemeenteraad. Nieuw Sociaal heeft mensen nodig die mee willen denken en mee willen doen om de nodige veranderingen in gang te kunnen zetten. De basis is gelegd met nieuwe leden in het bestuur van de vereniging Nieuw Sociaal. Voorzitter de heer Pier Rozema uit Sneek, Andrea Beunk- Teders Jutrijp en Wietske Reitsma- Stoffelsma Heeg doen samen het secretariaat. Tineke Postma-Tuinstra Gauw is penningmeester/ ledenbehartiging. Thomas Kroon Sneek is algemeen bestuurslid. Rob Goedhart Koudum ondersteunt sociale media Facebook enz. Een bestuur is nodig om als vereniging/partij iets te kunnen betekenen in politiek Nederland. Leden zijn nodig om de politiek terug te brengen waar deze voor bedoelt is namelijk het welzijn van alle mensen. Daarom, JIJ staat centraal bij Nieuw Sociaal!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *