(Verkort) verkiezingsprogramma Nieuw Sociaal

Wil jij je ook weer gehoord voelen? Meedenken hoe je wilt wonen, zorgaanvragen voortvarend worden opgepakt, meegenomen worden als er over jouw wijk of dorp wordt besloten en er met jou meegedacht wordt bij plannen of ideeën? Dat kan, want bij Nieuw Sociaal sta jij centraal!

De afstand tussen politiek en inwoner is groot, landelijk heeft dit tot grote problemen geleid. Pieter Omtzigt heeft die afstand blootgelegd door middel van de toeslagenaffaire. In ‘Een nieuw sociaal contract’ doet hij allerlei verbetervoorstellen voor een bestuurlijke vernieuwing. Ook gemeentelijk wordt de verbinding vaak niet meer ervaren en is het vertrouwen weg. Dat moet anders, daarom: Nieuw Sociaal.

Nieuw Sociaal in Súdwest-Fryslân heeft als belangrijkste doel te luisteren naar de inwoners en samen op te trekken. De slogan van Nieuw Sociaal luidt daarom ook: ‘Jij staat centraal bij Nieuw Sociaal’. Naast het herstellen van de verbinding tussen de gemeente en jou, zijn de belangrijke thema’s van Nieuw Sociaal: wonen, klimaat, ondernemen en werkgelegenheid, zorg en gezondheid en investeren in jongeren. Daarover hieronder meer:

Rechtvaardig, Open en Betrouwbaar

Een goed bestuur is een voorwaarde voor een bloeiende samenleving en een gezonde economie. De gemeente moet daarnaast betrokken zijn bij inwoners en ondernemers. Daarom willen wij:

 • Een ombudsman voor onrechtmatigheden
 • Inspreekmomenten voor inwoners in de raad;
 • Commissie- en raadsvergaderingen op locatie;
 • Inloopspreekuren in kernen/wijken;
 • Minder gemeenschappelijke regelingen;
 • Inwoners betrekken bij planvorming.

Wonen

Het is bijna onmogelijk om een geschikte woning te vinden. Jongeren kunnen niet starten, jonge gezinnen niet doorstromen en ouderen blijven onnodig in een grote gezinswoning. Daarom wil Nieuw Sociaal:

 • Meer woningbouw door het opkopen van grond
 • Meer Tiny Houses en starterswoningen
 • Verbouw van lege bedrijfspanden
 • Zelfvoorzienend wonen op het water mogelijk maken;
 • Opkoop van woningen tegen gaan door zelfbewoningsplicht;
 • Eigenaren van grond, zoals kerken en stichtingen, kansen geven om eigen woningen te bouwen;
 • Laat woningstichtingen herinvesteren door huurwoningen te verkopen;
 • Wonen boven winkels stimuleren.

Jong in Súdwest

Jongeren zijn de toekomst van de samenleving. We moeten er alles aan doen om ze een goede start te geven. Daarom willen wij:

 • Investeren in toekomstgerichte onderwijshuisvesting;
 • Een HBOdependance mogelijk maken in Súdwest-Fryslân;
 • Vanaf jonge leeftijd sport en cultuur stimuleren;
 • Meer ontmoetingsplekken voor jongeren;
 • Geschikte festivallocaties realiseren

Ondernemen en werkgelegenheid

Ondernemers zorgen voor dynamiek, werkgelegenheid, producten en diensten. Hiermee leveren zij een belangrijke bijdrage aan de regio en sociale binding. Daarom wil Nieuw Sociaal:

 • Een gemeente die actief meedenkt met ondernemersplannen;
 • Ondernemers laten deelnemen aan de sociale werkvoorziening;
 • Een toekomstbestendige landbouw;
 • Nieuwe Nederlanders een actieve rol geven op de arbeidsmarkt;
 • Winkelgebieden versterken;
 • Bestaande bedrijventerreinen toekomstbestendig maken;
 • Omscholingstrajecten aanbieden aan werkzoekenden.

Klimaat

Samen de schouders eronder voor een schonere wereld. Iedereen, zowel bedrijven en inwoners, doen mee. Daarom willen wij:

 • Isolatiemaatregelen stimuleren;
 • Zonne-energie alleen op daken;
 • Kleine windmolens (15 meter) bij boerderijen promoten;
 • Duurzame dorpsinitiatieven stimuleren;
 • Een toekomstbestendig elektriciteitsnet samen met netbeheerders;
 • Passende oplossingen voor overschot duurzame energie, bijvoorbeeld door waterstof;
 • Meer groen binnen de bebouwde zoals geveltuinen en groen op daken.

Zorg en gezondheid

Goede zorg is een basisbehoefte. Iedereen kan een beroep doen op de zorg. Daarom wil Nieuw Sociaal:

 • Wachttijden in de jeugdzorg verkorten;
 • Geschikte en voldoende sportfaciliteiten;
 • Mantelzorgers ondersteunen;
 • Wachttijden voor ondersteuningsaanvragen (WMO) verkorten;
 • Eenzaamheid tegengaan.