Nieuw Sociaal is een politieke partij. Om ons met u te verbinden is het belangrijk dat u invloed kunt uitoefenen. Daarom is Nieuw Sociaal tevens een vereniging. Als lid van onze vereniging bent u meer dan alleen betrokken. Als lid kunt u uw stem laten horen, maar ook uw stem uitbrengen tijdens bijvoorbeeld een ledenvergadering.

De politieke partij Nieuw Sociaal krijgt gezicht door de kandidaten van de lijst Nieuw Sociaal die voldoende steun krijgen voor een plek in de raad. De gekozen raadsleden vormen de fractie van Nieuw Sociaal. De fractie wordt voorgezeten door de fractievoorzitter, voor Nieuw Sociaal is dat Pieter Greidanus.

De vereniging Nieuw Sociaal heeft een eigen voorzitter, voor Nieuw Sociaal is dat Arno Wip