Lijst Nieuw Sociaal nummer 1: Pieter GreidanusWie is Pieter Greidanus?

Ik ben geboren in het lage midden van Fryslan, De Lege Gean in het dorp Goënga. Als bakkerszoon in een gezin met vijf kinderen. Samen met mijn ouders een bakkerij in Gauw gehad. Later samen met mijn vrouw Maaike Terpstra, Bakkerij Zoethout in Sneek kunnen overnemen. Door problemen met mijn gezondheid de bakkerij moeten verkopen. Een moeilijke beslissing om je ideaal, een eigen bedrijf, te moeten loslaten. Maar ik ben gelukkig en heel dankbaar dat wij een tweede kans hebben gekregen en dat ik mag werken. Eerst als onderwijsassistent en stagedocent bij Fultura in Sneek en nu als Jobcoach/instructeur bij de Friese Poort in Sneek. Wij zijn de ouders van vier zonen die allemaal met hun relaties hun plek in de samenleving hebben gevonden en bezig zijn met de eigen toekomst. Prachtig om te mogen zien waar de volgende generatie zich mee bezig houdt en hoe zij zich ontwikkelen.

Waarom Nieuw Sociaal?

Dit is ontstaan door verschil van mening en teleurstelling met de lokale afdeling en de landelijke koers van het CDA. De lokale afdeling volgt zonder discussie de koers van de landelijke partij. De landelijke politiek heeft geen aandacht voor de lokale afdelingen. Dit betekent dat men in Den Haag niet weet wat er lokaal in de gemeenten en regionaal nodig is om de inwoners tot dienst te zijn.

De lokale afdelingen van de landelijke partijen laten dit gebeuren en komen niet in actie om dit te veranderen. De inwoners staan niet meer centraal. De systemen bepalen op welke manier de samenleving wordt ingericht. Hierdoor ontstaat tweedeling en onbalans tussen mensen die een samenleving vormen wat tot gevolg heeft ontevredenheid en ongelijke kansen en perspectief. Dit is de basis geweest om samen met mijn vrouw Maaike Terpstra een nieuwe politieke partij op te richten, Nieuw Sociaal. De naam Nieuw Sociaal komt van het boek van Pieter Omtzigt, “Een nieuw sociaal contract”. De onderwerpen die in dit boek aan de orde komen, hebben veel raakvlakken met onze manier van denken en op welke manier de politiek moet veranderen. De gemeente is de eerste overheid en daarom het eerste aanspreekpunt voor de burger wanneer er ondersteuning en advies nodig is. De lokale politiek moet voor de Haagse Politiek de basis zijn in het beoordelen van nieuwe wet en regelgeving die in Den Haag wordt bepaald en vastgesteld. Daarom staat lokaal centraal voor Nieuw Sociaal.

Wat wil je echt veranderen?

Wat ik echt zou willen veranderen is dat de politiek en de ambtenaren zich eerst de vraag gaan stellen wat het huidige doel is van wet en regelgeving en waarom dingen gedaan worden zoals wij nu doen. Wanneer zij dit samen duidelijk weten, dan kan de wet en regelgeving worden herzien en waar mogelijk kunnen wetten en regels afgeschaft worden. De mens moet centraal staan bij alles waar de politiek zich mee bezig houdt. Zoals bijvoorbeeld persoonlijke betrokkenheid bij de armoedeondersteuning. Persoonlijke contacten in de zorg moeten de norm zijn en niet de tijd en het geld. Een politiek die weet wat er in de dorpen, wijken en steden nodig is. Een politiek die haar verantwoordelijkheid neemt door zelf beslissingen te nemen in direct overleg met de burger en de omgeving. Dat de lokale politiek zich niet louter verschuilt achter de uitkomst van externe onderzoeken, maar zich bewust is van de realiteit en de wens van de inwoners. Een gemeente die meedenkt met ontwikkelingen en plannen van ondernemers, verenigingen, particulieren, dorpen wijken en steden. Vervolgens moet er een gemeente zijn die deze plannen faciliteert en meedenkt en wanneer het niet kan, aangeeft wat wel mogelijk is. Anders denken en anders doen. De mens centraal, want jij staat centraal voor Nieuw Sociaal.