Wie is Pieter de Vries?

Ik ben Pieter de Vries, 53 jaar oud, woon in Bolsward samen met mijn vrouw Hinke en dochter Amber, in het dagelijkse leven ben ik ICT Consultant.

Naast mijn baan in de ICT doe ik nog de nodige vrijwilligers taken als secretaris van Sportvisserij Fryslân, voorzitter a.i. van Hengelsportvereniging “Ons Genoegen” en als penningmeester van het College van Kerkrentmeesters van de Martinikerk in Bolsward. Op dit moment zit ik al in de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân voor Nieuw Sociaal en ben ik de voorzitter van de Auditcommissie. Recentelijk heb ik als voorzitter de raadsenquête naar Empatec mogen afronden, resulterend in een unaniem gesteund raadsvoorstel om de aanbevelingen over te nemen.

Privé hebben we in ruim twaalf jaar een twintigtal pleegkinderen opgevangen en zo geprobeerd ons steentje bij te dragen aan een sociale samenleving. Een artikel over ons heeft ruim een jaar geleden in het Bolswards Nieuwsblad gestaan (zie Bolswards Nieuwsblad)

Waarom Nieuw Sociaal?

Al direct na het lezen van het boek “Nieuw sociaal contract” van Pieter Omtzigt was er dat gevoel “het moet anders, zo kan het niet langer”. Ook met de raadsenquête naar sociaal werk- en leerbedrijf Empatec werd mij duidelijk dat het zo niet langer gaat. De menselijke maat moet terug, kijk naar de gevolgen van de regels die je bedenkt. Nieuw Sociaal sluit daar perfect op aan, de basis van politiek bedrijven en besturen op basis van een nieuw sociaal contract!

Wat is één ding dat jij écht wil veranderen in de politiek in Súdwest?

Zuinig met gemeenschapsgeld omspringen, zorgen dat het geld daar terecht komt waar het hard nodig is. En voor er weer geld naar luchtkastelen gaat eerst de boel op orde brengen, dat is wel het minste wat onze inwoners van onze gemeente mogen verwachten. In de jacht naar de status van ontwikkelgemeente is de menselijke maat uit het oog verloren: “dat moat oars!”