Steeds meer aansluiting Nieuw Sociaal

Steeds meer kandidaten sluiten zich aan bij Nieuw Sociaal. Zo ook raadslid Johan Steenbeek, hij is voor de komende raadsverkiezingen van maart 2022 in Súdwest-Fryslân verkiesbaar voor de nieuwe partij Nieuw Sociaal. Hij is nu anderhalf jaar raadslid en ziet dat het anders moet en kan. In de huidige setting ziet hij die omslag niet gemaakt worden en daarom maakt Steenbeek de overstap naar Nieuw Sociaal, de partij die zich baseert op het gedachtengoed van Pieter Omtzigt en streeft naar een andere bestuurscultuur.

Het vertrouwen in de politiek is laag en de verbinding met de kiezer mist. Landelijk heeft dit onder meer geresulteerd in de toeslagenaffaire met vele slachtoffers. Dit zijn mensen waar Steenbeek zich op gemeentelijk niveau diverse keren hard voor heeft gemaakt. Ook op gemeentelijk niveau merkt hij dat de verbinding vaak onvoldoende is waardoor het vertrouwen daalt.

Zo onderhoudt hij nu regelmatig contact met de werkgroep die strijd voor het behoud van een gymzaal bij de Simon Havingaschool in Sneek. Eerder heeft hij met een ingediende motie, die breed gedragen werd, opgeroepen om samen met de werkgroep de exploitatie kostendekkend te krijgen. Tot op heden is van samenwerking geen sprake en wordt het proces intern tegengewerkt. Een proces waarbij veel vergelijkingen te trekken zijn met de lastige besluitvorming rond het voortbestaan van het zwembad in Bolsward.

Ook op andere gebieden is de aansluiting met de burger zoek, zoals de gang van zaken rondom de afhaal van het oud-papier door verenigingen waarbij het bestaansrecht van verenigingen in het geding was. Een ander onderwerp is de transitievisie warmte, een belangrijk raadstuk dat beschrijft hoe wijken tot 2030 van het gas af moeten en waarbij de belangrijkste belangengroep, de huizenbezitters, niet zijn gehoord waardoor grote ophef ontstond. Ook jongeren en ondernemers worden onvoldoende vertegenwoordigd zo ervaart hij als jonge vader en zelfstandig ondernemer.

Dit moet en kan anders, al is Steenbeek er zich van bewust dat dit niet vandaag op morgen geregeld is. De bestuurscultuur moet opener, betrouwbaarder en rechtvaardiger worden, dit zijn de kernwaarden waar Nieuw Sociaal voor staat. In ‘het boek Een nieuw sociaal contract’, geschreven door Pieter Omtzigt, is dat tevens te lezen. Alles vraagt een andere mentaliteit waarbij men weet wat er speelt en er meer aandacht is voor diegene die dat nodig hebben.

Binnenkort wordt de volledige lijst bekend.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *