Berichten

Laatste raadsvergadering voor de verkiezingen

Donderdag 3 maart 2022 was de laatste Raadsvergadering van de huidige gemeenteraad, voor de verkiezingen van 16 maart. NIEUW SOCIAAL heeft enkele zaken alvast duidelijk gemaakt die zij na de verkiezingen zeker willen oplossen.

Windmolens Ny Hiddum

De gemeente SWF gaat samen met het Wetterskip windmolens exploiteren bij Ny Hiddum Houw, Kop Afsluitdijk.
Hier wordt een jaarlijkse opbrengst verwacht van ongeveer € 400.000, -.  NIEUW SOCIAAL heeft door het indienen van een motie door Pieter Klaas de Vries geprobeerd een deel van de opbrengst te besteden aan het oplossen van de verkeersproblemen in Offingawier. Daarnaast heeft Johan Steenbeek aandacht gevraagd voor een onderwijsvoorziening voor meervoudig beperkte kinderen in Sneek.

Terrassenbeleid

De vraag van NIEUW SOCIAAL over het terrassenbeleid is door het college duidelijk beantwoord, de terrassen mogen tot 1 november blijven zoals deze nu zijn ingericht. Eindelijk duidelijkheid voor de horeca en zeker ook voor alle andere ondernemers.

Gymzaal Symon Havinga school

Het openblijven van de Gymzaal bij de Symon Havinga school is mede dankzij Johan Steenbeek gelukt. Er is snel onderhoud nodig om het gebouw weer optimaal voor de sport te kunnen gebruiken. NIEUW SOCIAAL heeft hier terecht aandacht voor gevraagd via een ingediende motie.

Opheffen Hus en Hiem

Een ander onderwerp waar NIEUW SOCIAAL na de verkiezingen aandacht voor vraagt is het opheffen van de adviescommissie Hus en Hiem. Het raadsvoorstel deze avond, om nieuwe leden voor deze adviescommissie te benoemen, hier hebben tegengestemd omdat deze gemeenschappelijke regeling niet functioneert en heel frustreert, kijk naar het Flexaterrein in Sneek.

Afscheid van de raad

De vergadering op 3 maart was ook vooral bijzonder voor die leden die niet meer op een kandidatenlijst staan en stoppen met het Raadswerk.
Ook voor een wethouder kan deze vergadering een afscheid betekenen wanneer haar of zijn partij niet terugkomt in het college van B&W.

Op naar de verkiezingen van 16 maart.
Jij staat centraal bij NIEUW SOCIAAL!
Stem daarom 16 maart op NIEUW SOCIAAL.

Interview met Pieter Klaas de Vries over Raadsenquête Empatec

Pieter Klaas de Vries staat als nr. 7 op de lijst van Nieuw Sociaal en hoopt stiekem weer in de gemeenteraad van Súdwest Fryslân te komen. ‘Weer’, want hij zit er nu ook al in. En hij was de voorzitter van de commissie die de Raadsenquête Empatec deed.

Eh…Raadsenquête? Wat is dat?

Nou kijk, in een gemeente heb je de burgemeester en de wethouders. Die zorgen er iedere dag voor dat alles in de gemeente goed reilt en zeilt. Dat het groen onderhouden wordt, de wegen goed zijn, er huizen gebouwd worden, er gezorgd wordt voor de mensen, die het niet goed zelf kunnen en ga zo maar door. Als raadslid zit ik daar (naast mijn gewone werk als IC-ter) om te controleren of de dingen die gebeuren wel goed gebeuren. Wij krijgen dus regelmatig informatie van de wethouders en hun ambtenaren. Maar soms stuit je ergens op en dan denk je : ‘ik heb het gevoel dat ik niet alle informatie krijg die ik wil’. Dan kun je dus – als de meerderheid van de raadsleden dat ook vindt – een raadsenquête houden. (Oud-)Wethouders en (oud-)ambtenaren krijgen in het openbaar vragen van de commissie. En die mensen moeten komen. Ze moeten via een eed of belofte zeggen dat ze de waarheid zullen vertellen. Na die hoorzittingen schrijf je als commissie op wat je gehoord hebt en met name wat er volgens jou en de andere commissieleden moet gaan gebeuren om dingen in de toekomst te verbeteren. Als advies aan burgemeester en wethouders.

Lees meer