Berichten

HBO in Súdwest mogelijk maken

Dat onderwijs de basis is, daar hoeven we niet lang bij stil te staan. Waar we wel stil bij moeten staan is het vertrek van HBO-studenten naar de grotere steden zoals Leeuwarden, Groningen en Zwolle. Om Súdwest-Fryslân leefbaar te houden voor zo veel mogelijk mensen, en in het specifiek voor dit artikel, de jeugd, willen wij een HBO-dependance (ook wel, een HBO-instelling / aftakking) in Sneek.

Dependances van onderwijsinstellingen zijn overal te vinden. Zo heeft de Rijksuniversiteit Groningen onlangs hun “Campus Fryslân” geopend in Leeuwarden, en heeft NHL Stenden met de Thorbecke Academie een werkatelier geopend voor vier maatschappelijke HBO-opleidingen in Assen. Een impuls voor de regio, en een impuls voor wat de student in die regio kan kiezen.

Nu is het hebben van een complete HBO-instelling een mooi streven, maar onhaalbaar streven. Het hebben van een dependance van een hogeschool, zou daarom een goede aanvulling zijn op het bestaande onderwijsaanbod in Sneek. Er zit nu een mooie, grote MBO-instelling, waaruit meerdere studenten doorstromen naar het HBO. Om te zorgen dat een deel van de studenten in de regio blijft, zou een HBO-dependance in dezelfde regio wenselijk zijn.