Berichten

Sociaal Collectief

Laatst vroeg een kennis aan me:
Vrienden van mij (….) zitten een beetje in de klem met hun geld. Ze denken een paar domme dingen gedaan te hebben, maar komen er zelf niet zo goed uit. En zijn nu bang dat ze hun huis zullen worden uitgezet. Via Google denken ze dat ze nog wel ergens recht op hebben. Maar ze komen er niet doorheen. Weet jij waar ze moeten zijn voor hulp?

jacoline engelmoerIk weet vaak wel aardig de weg als ondernemer, maar dit wist ik niet. Totdat ik het Bolswards Nieuwsblad van 17 februari doorbladgeleerde en zag dat er op vier plekken in onze gemeente ‘Stipepunten’ hiervoor zijn. In Sneek, Bolsward, Makkum en Koudum. Van Stichting Sociaal Collectief. Bestaat al sinds 2018. Ik vroeg mijn partijgenoot uit Koudum of hij wist van het bestaan van deze instantie. De verwonderde blik zin zijn ogen zal ik niet snel vergeten. “Bestaat zoiets hier, bij mijn in het dorp? Ik sta helemaal paf. Ik liep juist met de gedachte via Nieuw Sociaal in te brengen om zoiets op te gaan zetten in onze gemeente. Toevallig heb ik vorig jaar een door mij geclaimde url “degeldzaak.nl” voor een klein bedrag over gedaan aan de gemeente Utrecht. Ik heb kennis gemaakt met de mensen die daar werken en heel veel van dit soort dingen doen. Helpen met geldzorgen, allerlei aanvragen, van rijbewijs, tot toeslagen; helpen met lezen van moeilijke brieven. En ga zo maar door. Prachtig”, zei hij. En vervolgde: “Ik kende zoiets al van jaren her in Amersfoort: Stadsring 51. Nou ja zeg, dat zoiets ook in de gemeente Súdwest Fryslân bestaat.
Ik moet nog steeds lachen om zijn verbazing.

Maar het zette me wel aan het denken. Waarom is dat niet bij iedereen bekend? Ik vroeg het wat mensen die vaker op het gemeentehuis komen. “Oh dat komt, omdat de gemeente denkt dat alles via de computer en internet te communiceren valt”, zeiden ze. Waar ik weer steil van achterover val. Het gaat hier om mensen, die moeite hebben met brieven, bellen, keuzemenu’s bij helpdesken en ook niet heel digitechnisch zijn, enzovoort. Waarom staat of hangt er in Koudum niet een permanent bord met verwijzing naar deze dienst? Volgens degenen die het kunnen weten zou de gemeente zo’n communicatielijn te duur hebben gevonden. Maar een aantal van dat soort borden verspreiden over de gemeente moet toch betaalbaar zijn?

Ik wil er de komende jaren – als raadslid voor Nieuw Sociaal – op gaan letten dat dát beter wordt. Je kunt wel mooie dingen voor je inwoners verzinnen. Maar als je dat het volk niet laat weten, dan heeft het geen zin.
Mijn idee is om regelmatig op het gemeentehuis Frank Sinatra te laten horen: “Start spreading the news…”. Of een bordje met: “Be good and tell it”. Want dit kan…..nee, moet beter.