Berichten

Persbericht: Nieuw Sociaal wil raads-breed-akkoord na de gemeenteraadsverkiezingen

Nieuw Sociaal, de nieuwe politieke partij in Súdwest Fryslân, wil dat er direct na de gemeenteraadsverkiezingen een eerste stap wordt gezet voor een Nieuw Sociaal Contract met de inwoner.

Wanneer de inwoners van Súdwest-Fryslân Nieuw Sociaal de grootste partij maken, dan zullen zij breken met de traditie dat de grootste partij eerst uitzoekt met welke andere partijen er de komende vier jaar ‘geregeerd’ gaat worden. Zij gaan het omdraaien. Eerst de belangen van de burger op hoofdlijnen centraal stellen, dan pas de politieke realiteit.

Nieuw Sociaal baseert zich op het gedachtegoed van Pieter Omtzigt in zijn boek ‘Een nieuw sociaal contract’. Voor een rechtvaardige, open en betrouwbare overheid. Nieuw Sociaal wil eerst met alle partijen om tafel gaan en benoemen welke uitdagingen in hoofdlijnen de gemeente de komende vier jaar aan wil gaan pakken. In de komende raadsperiode kan de meerderheid dan beslissen wat er feitelijk moet gebeuren. En dat kunnen dan per onderwerp verschillende meerderheden zijn. Geen vaste coalitie en oppositie.

Wat merken de inwoners er van? Alle partijen mogen meepraten en meedenken. Dus ook de stem van inwoners, die op een kleinere partij hebben gestemd wordt dan gehoord.
Op de vraag aan initiatiefnemer Pieter Greidanus of deze wens dan niet is ingegeven omdat Nieuw Sociaal als nieuwe partij mogelijk niet de grootste partij wordt en op die manier toch graag wil meepraten zegt hij: “Die vraag is begrijpelijk. Maar ook als wij een behoorlijk aantal zetels halen – zeg een stuk of vijf – en normaal gesproken aan de coalitieonderhandelingen mee zouden kunnen doen, willen wij zo’n raadsakkoord. Onze slogan richting de inwoners is: “Jij staat centraal bij Nieuw Sociaal”. Dan kunnen wij het niet maken om na de verkiezingen ineens niet meer naar een aantal andere politieke partijen te willen luisteren”.

————————————————————

Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pieter Greidanus op tel. 0625211828 of fractievoorzitter@nieuwsociaal.nl