Wat is een de hand in Nederland?

Een land in crisis op allerlei gebieden met als dieptepunt de asielcrisis. Het zomerreces voor de Politiek duurde te lang als gevolg van alle onrust die er is in de samenleving. Na Corona is er de oorlog in de Oekraïne ontstaan, oorlog iets waar wij in Nederland en Europa helemaal geen rekening mee hebben gehouden. Nu voelen wij hoe kwetsbaar we zijn wanneer het gaat om onze welvaart en nog belangrijker ons welzijn. De zekerheden waarvan wij dachten dat die er waren zijn onzekerheden geworden. De afhankelijkheid van andere landen, Rusland China e.a. en hun regeringen daar is duidelijk zichtbaar geworden en laat zien hoe kwetsbaar wij zijn.

De gemeente en wij als Nieuw Sociaal hebben de verantwoordelijkheid om op korte termijn mensen te ondersteunen die in de problemen zitten of dreigen te komen. Dit betekend dat het geld van de gemeente anders ingezet moet worden dan eerder gedacht. Open staan voor lokale en regionale initiatieven op vele terreinen, denk aan de zorg, energie, voedsel, maar ook onderwijs hoort een basisvoorziening te zijn. Het opzetten van een gemeentelijk energiecoöperatie, een gemeentelijke woningbouwcoöperatie moeten onderdeel zijn om tot veranderingen en oplossingen te komen voor de huidige problemen. Verantwoordelijkheden terug naar de samenleving om samen de huidige problemen aan te pakken en ontstane voorzieningen op te heffen.

Het is niet uit te leggen dat op scholen, kinderen een ontbijt krijgen omdat kinderen zonder ontbijt naar school komen! Het is niet uit te leggen dat een land als Nederland voedselbanken moet hebben.  Nieuw Sociaal wil dat deze voorzieningen uit de maatschappij verdwijnen. Nieuw Sociaal heeft vragen gesteld aan het college van B&W over op welke manier de gemeente zich inzet om de inwoners te ondersteunen waar dit nodig is. Het zijn niet alleen ondernemers en particulieren die hier mee te maken hebben, ook sportvoorzieningen, dorpshuizen/wijkgebouwen, Musea en andere gemeentelijke gebouwen voelen de gevolgen, denk aan de exploitatie van deze voorzieningen.  Mensen hebben minder te besteden, de gevolgen hiervan zijn veel groter dan alleen de eigen omgeving. Nieuw Sociaal wil dat de gemeente tijdelijk ondersteuning biedt om mensen te helpen als middel. Het doel moet zijn, inwoners zelfstandig te maken op lange termijn, dat kinderen onafhankelijk kunnen opgroeien op weg naar hun toekomst. Samen moeten wij dit doen, samen kunnen we zoveel meer!

Omdat, JIJ STAAT CENTRAAL BIJ NIEUW SOCIAAL.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *