Zomervakantie

Zomervakantie!

In de raadsvergadering van 14 juli zijn veel onderwerpen behandelt die de woningbouw in de dorpen als Boazum, Gauw, Oosthem, Wommels, Stavoren e.a. tot ontwikkeling laat komen. Woningbouw is nodig maar bouwen we wel de woningen voor de juiste doelgroep? Er wordt nog te weinig gekeken naar inbreiding en een andere manier van bouwen in binnensteden en grotere kernen.

Een zorg is de tweedeling in de samenleving. Niet alleen door inkomensverschillen, maar door de afstand die er is tussen de overheid en de samenleving. De onrust op vele terreinen, die naar buiten komt door o.a. de boerenprotesten, waar andere burgers zich bij aansluiten om op die manier het ongenoegen over de eigen frustratie naar buiten te brengen. Dit kunnen en mogen wij als partij niet negeren en hier moeten wij aandacht aan geven door echt aandacht te geven aan dit ongenoegen. Wij geven aan dat de huidige problematiek kan worden verminderd wanneer de landelijke overheid de taken die zij terug geeft aan de gemeenten en provincies ook helemaal moet loslaten. Dit betekend voldoende geld meegeven en het uit te voeren beleid door de gemeenten zelf te laten ontwikkelen en uit te voeren.

De oplossingen voor veel zaken ligt in het terugbrengen naar de gemeente en de regio.  De inwoners hebben initiatieven en willen deze graag ontwikkelen op vele terreinen. Dit is overzichtelijk en iedereen weet wat de bedoeling is waardoor de Boeren weer kunnen Boeren dat is waar zij goed in zijn.  De frustratie van de Boeren is begrijpelijk en ook de protesten die het gevolg zijn. De oplossing lig niet in Den Haag. De oplossing ligt in de regio de gemeente lokaal en regionaal. De plannen en de verdere ontwikkelingen in de landbouw zijn van invloed op de hele samenleving, de economie en de inrichting van het platteland de dorpen wijken en steden. Dat er iets gaat veranderen is duidelijk, de manier waarop laat die discussie en besluitvorming over aan de gemeenten en de provincie.

Wij als Nieuw Sociaal zijn duidelijk onderdeel van de samenleving, laten ons horen en zien op veel onderwerpen die spelen. Wij zijn ook een partij in ontwikkeling en willen duidelijk zichtbaar zijn in de gemeente en de samenleving. Pieter Omtzigt is op die manier landelijk bezig op een positief kritische manier. Wij proberen op dezelfde manier in de gemeente het verschil te maken. Dit kunnen wij alleen wanneer het bestuur en de leden van Nieuw Sociaal zich betrokken en gehoord voelen. Samen moeten wij het doen samen kunnen we zoveel meer.

Een fijne zomervakantie iedereen.

Fractie en bestuur NIEUW SOCIAAL.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *