Keek op de week

Deze week is de jaarrekening over 2021 aan de orde gekomen in een raadsbrede commissievergadering. Een jaarrekening met een positief saldo van 11 miljoen euro. Wanneer een nieuw college en de nieuwe raad op deze kunnen starten is dat natuurlijk geweldig. In het raadsvoorstel van het college is een bedrag van 4,7 miljoen uit dit overschot voor verschillende zaken waar de gemeente verantwoordelijk voor is. Nieuw Sociaal is kritisch over de besteding van dit bedrag. Wij willen eerst zaken oppakken die al langere tijd spelen maar waar geen duidelijke oplossing voor is tot nu toe. Wij willen dat de verkeersproblematiek in Offingawier serieus wordt opgepakt. Wij willen aandacht voor de stille armoede onder ondernemers. Wij willen armoede in de hele gemeente als speerpunt in de gemeente. Wij willen dat de discussie over Empatec wordt opgelost. Wij willen dat de energietoeslag ook voor studenten ingevoerd wordt. Wij willen een locatie voor onderwijs/dagopvang van meervoudig gehandicapte kinderen, enz, In de Raad van 7 juli gaan wij hier een besluit overnemen.

Vrijdag was de opening van de Mienskipsskoalle , in Sijbrandaburen de Lege- Gean. Een initiatief vanuit de dorpen Offingawier, Goënga, Gauw, Sijbrandaburen en Terzool. Ouders hebben samen met de besturen van de drie verschillende scholen en voor gezorgd dat er een moderne school is gebouwd die aansluit bij het onderwijs van vandaag en doorgroeit naar een school voor de toekomst. Een samenwerking van onderop. Besturen die naar het belang van de kinderen kijken. En de gemeente die faciliteert. Nieuw Sociaal is van mening dat dit de volgorde is hoe een gemeente moet handelen in het belang van al haar inwoners.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *